Podoba právnického studia ve Francii

Vít Schorm

Abstrakt

Následující poznatky přinesl takřka roční pobyt studenta právnické fakulty Masarykovy univerzity na obdobném zařízení ve francouzském městě Dijonu.

Bibliografická citace

SCHORM, Vít. Podoba právnického studia ve Francii. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 2, s. 172-177. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10464

Plný Text: