NÁLEZ ŽELEZITÝCH KONKRECÍ NA DRAHANSKÉ VRCHOVINĚ

Aleš Bajer, Jindřich Kynický, Hana Cihlářová

Abstrakt

Spherical hematite concretions (0,5–2 cm) were found in soil horizon of „Lesní školka Seč“ within the period 2008–2009. The concretions occured both individually as in clusters (4–7 pieces) within a profile of 20 cm deep and quartz are principal components of concretions. Concretions seem to be a product of treatment of iron ore with relicts of original natural structure of iron ore.

Bibliografická citace

Bajer, A., Kynický, J., & Cihlářová, H. (2016). NÁLEZ ŽELEZITÝCH KONKRECÍ NA DRAHANSKÉ VRCHOVINĚ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 17(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4749

Klíčová slova

Drahany Upland; Lower Carboniferous; Culm sediments; hematite; ferrugionous concretions; iron-ore

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Goliáš, V. (1999): Rudní mineralizace lokality Stínava-Repešský žleb. – Přírodověd. Stud. Muz. (Prostějov), Sv. 2, 57–68, Prostějov.
Goliáš, V. – Prudká, A. (1999): Nástin historie těžby železných rud na ložisku v Repešském žlebu u Stínavy. – Přírodověd. Stud. Muz. (Prostějov), Sv. 2, 69–79, Prostějov.
Králík, J. – Fojtík, Z. (1967): Železité konkrece v moravickém souvrství kulmu Nízkého Jeseníku. – Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě, ročník XIII, 3, 311–323, Ostrava.
Müller, P. – Novák, Z. et al. (2000): Geologie Brna a okolí. ČGÚ, Praha.
Zimák, J. – Krausová, D. – Novotný, P. (2000): Mineralogie železnorudného ložiska „Vlčí doly“ u Stínavy na Drahanské vrchovině. – Věstník ČGÚ, 75,1, 1–6, Praha.