INTERPRETACE CHEMICKÉHO SLOŽENÍ TĚŽKÝCH MINERÁLŮ V SEDIMENTECH Z ŘEKY HODONÍNKY

David Buriánek

Abstrakt

Heavy minerals represent a good tool for determination of the source area of stream sediments. Studied sediment derivated from upper part Hodonínka river drainage area contain the following mineral association: garnets + amphiboles + Al2SiO5 minerals + ilmenite (content of other minerals is below the 6 vol. %). The studied part of the Hodonínka river drainage area is located in the rocks of the Polička Crystalline Complex, Moravian micaschist zone and Olešnice Unit of Moravicum. Chemical compositions of garnet, amphibole, ilmenite and staurolite from possible source rocks and studied river sediment show remarkable similarity. In the case of small and geologically simple drainage area of the Hodonínka river this method even allows to approximately quantify degree the share of the individual source rock types on the modal composition of the heavy minerals in the sediments.

Bibliografická citace

Buriánek, D. (2016). INTERPRETACE CHEMICKÉHO SLOŽENÍ TĚŽKÝCH MINERÁLŮ V SEDIMENTECH Z ŘEKY HODONÍNKY. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 17(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4722

Klíčová slova

heavy minerals; chemical composition; provenance; stream sediments

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Acquafredda, P. – Fornelli, A. – Piccarreta, G. – Summa, V. (1997): Provenance and tectonic implications of heavy minerals in Pliocene–Pleistocene siliciclastic sediments of the southern Apennines, Italy. – Sed. Geol., 113 (1–2), 149–159.
Čopjaková, R. – Sulovský, P. – Paterson, B. A. (2005): Major and trace elements in pyrope-almandine garnets as sediment provenance indicators of the Lower Carboniferous Culm sediments, Drahany Uplands, Bohemian Massif. – Lithos, 82 (1–2), 51–70.
Damiani, D. – Giorgetti, G. (2008): Provenance of glacial-marine sediments under the McMurdo/Ross Ice Shelf (Windless Bight, Antarctica): Heavy minerals and geochemical data. – Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 260, 1/2, 262–283.
Ehrmann, W. – Polozek, K. (1999): The heavy mineral record in the Pliocene to Quaternary sediments of the CIROS-2 drill core, McMurdo Sound, Antarctica. – Sed. Geol., 128, 3/4, 223–244.
Kretz, R. (1983): Symbols for rock-forming minerals. – Amer. Mineral., 68, 277–279.
Leake, B. E. – Woolley, A. R. – Arps, C. E. S. – Birch, W. D. – Gilbert, M. C. – Grice, J. D. – Hawthorne, F. C. – Kato, A. – Kisch, H. J. – Krivovichev, V. G. – Linthout, K. – Laird, J. – Mandarino, J. A. – Maresch, W. V. – Nickel, E. H. – Rock, N. M. S. – Schumacher, J. C. – Smith, D. C. – Stephenson, N. C. N. – Ungaretti, L. – Whittaker, E. J. W. – Youzhi, G. (1997): Nomenclature of amphiboles: Report of the subcommittee on amphiboles of the international mineralogical association, commission on new minerals and mineral names. – Amer. Mineral., 82, 9/10, 1019–1037.
Mísař, Z. – Nekovařík, Č. – Zelinka, P. (1995): Geologická mapa ČR 1 : 50 000, 24-12, Letovice. ČGS, Praha.
Schumacher, J. C. (1996): The estimation of the proportion of ferric iron in the electron-microprobe analysis of amphiboles. – Can. Mineral., 34, 238–246.
Štoudová, S. (1998): Kontrastní PT a strukturní vývoj granulitové megabudiny a okolních metapelitů: poličské krystalinikum, východní okraj Českého masivu. – MS, PřF UK, 64 str. Praha.
Tichý, M. (1992): Inversní metamorfóza v severním křídle svratecké klenby. – MS, PřF UK, 52 str. Praha.
Xie, J. – Ding, Z. 2007: Compositions of heavy minerals in Northeastern China sandlands and provenance analysis. – Science in China Series D: Earth Sciences, 50 (11), 1715–1723.