NOVÝ VÝSKYT ANTONÍNECKÉHO SOUVRSTVÍ U KOZOJÍDEK (BĚLOKARPATSKÁ JEDNOTKA)

Miroslav Bubík, Michal Vachek

Abstrakt

In the frontal part of the Bílé Karpaty Unit the Upper Cretaceous sediments of the Antonínek Formation were observed in excavation for pond near Kozojídky village. The strata consist of medium to thick rhythmic turbidites composed of poorly sorted silty sandstones, siltstones and calcareous clays, intercalated with rare turbidite layers of limestone mudstones. Foraminifer plankton evidenced the Maastrichtian age of strata. The new find indicates the tectonic slice of the Antonínek Formation not detected during previous geological survey.

Bibliografická citace

Bubík, M., & Vachek, M. (2016). NOVÝ VÝSKYT ANTONÍNECKÉHO SOUVRSTVÍ U KOZOJÍDEK (BĚLOKARPATSKÁ JEDNOTKA). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 17(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4744

Klíčová slova

Outer Western Carpathians; Bílé Karpaty Unit; Maastrichtian; Antonínek Formation; Foraminifera

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bubík, M. (1995): Cretaceous to Paleogene agglutinated foraminifera of the Bílé Karpaty unit (West Carpathians, Czech Republic). – In: Kaminski, M. A. – Geroch, S. – Gasinski, M. A. (eds.): Proceedings of the Fourth International Workshop on Agglutinated Foraminifera, Krakow, Poland, September 12–19, 1993. Grzybowski Foundation Special Publication no. 3, 71–116. Krakow.
Lirer, F. (2000): A new technique for retrieving calcareous microfossils from lithified lime deposits. – Micropaleontology, 46, 4, 365–369. New York.
Premoli Silva, I. – Verga, D. (2004): Practical Manual of Cretaceous Planktonic Foraminifera. International School on planktonic Foraminifera, 3rd Course: Cretaceous. – Universities of Perugia and Milan, Tipografia Pontefelcino, p. 283, Perugia.
Stráník, Z. – Bubík, M. – Krejčí, O. – Marschalko, R. – Švábenická, L. – Vůjta, M. (1995): New lithostratigraphy of the Hluk development of the Bílé Karpaty unit. – Geol. Práce, Spr. 100, 57–69. Bratislava.
Švábenická, L. – Bubík, M. – Krejčí, O. – Stráník, Z. (1997): Stratigraphy of Cretaceous sediments of the Magura Group of nappes in Moravia (Czech Republic). – Geologica Carpathica, 48, 3, 179–191.
Vůjta, M. – Havlíček, P. (1992): Geologická mapa ČR 1 : 50 000, list 35–11 Veselí nad Moravou. – ČGÚ Praha.