GEOMORFOLOGICKÝ VÝZKUM ÚDOLÍ OPAVY V OKOLÍ NOVÝCH HEŘMINOVŮ V ROCE 2009

Tadeáš Czudek

Abstrakt

The rectangular bend of the Opava River Valley at the SE margin of the village Nové Heřminovy in the Nízký Jeseník Upland developed at the crossing of important tectonic lines. In the SW–NE direction, the Opava River Valley is very likely rift controlled. At least six river terraces, extensive periglacial taluses (mainly at the foot of steep valley sides), as well as denuded (downweared) pre-Pliocene weathering front of the summit planation surface are typical in the described area. The amount of Pleistocene progressive lowering of the summit part of the landscape can be assumed to be 15–20 m.

Bibliografická citace

Czudek, T. (2016). GEOMORFOLOGICKÝ VÝZKUM ÚDOLÍ OPAVY V OKOLÍ NOVÝCH HEŘMINOVŮ V ROCE 2009. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 17(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4725

Klíčová slova

tectonic controlled Opava River Valley; planation surfaces; taluses; fluvial terraces

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Balatka, B. – Sládek, J. (1962): Říční terasy v českých zemích. – Geofond v Nakl. ČSAV, 578 str. Praha.
Büdel, J. (1957): Die „Doppelten Einebnungsflächen“ in den feuchten Tropen. – Zeitschrift f. Geomorph., N.F., 1, 201–228. Berlin.
Czudek, T. (1988): Údolí Nízkého Jeseníku. – Studie ČSAV, 11, 88, 1–97. Academia, Praha.
Czudek, T. (2005): Vývoj reliéfu krajiny České republiky v kvartéru. – Moravské zem. muz., 238 str. Brno.
Czudek, T. (2009): Vývoj reliéfu bazální zvětrávací plochy jihozápadně od Krnova a severně od Žulové. – Geol. výzk. Mor. Slez., 16, 8–12. Brno.
Dvořák, J. ed. (1995): Geologická mapa ČR list 15–31 Bruntál. – In: Soubor geologických a účelových map ČR 1 : 50 000 (koordinátor I. Cicha). Český geologický ústav. Praha.
Jurková, A. (1977): Oderská kotlina a její miocenní výplň. – Sborník Geol. průzkumu Ostrava, 14, 7/1977, 163–184. Ostrava.
Kroutilík, V. (1960): Zpráva o výzkumu glacigenních sedimentů mezi Opavou a Krnovem. – Přírodovědný časopis slezský, 21, 2, 243–253. Opava.
Kučera, J. (1985): Fluviální uloženiny horní Opavy a Opavice. – Závěrečná zpráva regionálně hydrogeologického průzkumu. MS, Geotest. Brno.
Kumpera, O. (1965): Geologická mapa 1 : 25 000 M–33–72–C–c Zátor. – MS, Archiv zpráv a map MO 24, M–33–72–C– c, čj. 0103/66, ČGS. Praha.
Migoń, P. (1997): Tertiary etchsurfaces in the Sudetes Mountains, SW Poland: a contribution to the pre-Quaternary morphology of Central Europe. – In: Widdowson, M. (ed): Palaeosurfaces: Recognition, Reconstruction and Palaeoenvironmental Interpretation, Geol. Soc. Spec. Publ., 120, 187–202. London.
Novosad, S. (1963): Zpráva o II. etapě předběžného inženýrsko-geologického průzkumu pro přehradu na Opavě u Nových Heřminovů, I. část. – MS, Geologický průzkum. Brno.
Thomas, M. F. (1994): Geomorphology in the tropics: a study of weathering and denudation in low latitudes. – 1–460, John Wiley & Sons Ltd. Chichester.
Twidale, C.R. (2002): The two-stage concept of landform and landscape development involving etching: origin, development and implications of an idea. – Earth Science Reviews, 57, 1–2, 37–74. Elsevier Science.
Tyráček, J. (1965): Fluviální sedimenty. – In: Macoun, J. – Šibrava, V. – Tyráček, J. – Kneblová-Vodičková, V.: Kvartér Ostravska a Moravské brány, 160–193. ÚÚG v Nakl. ČSAV. Praha.