ROZDÍLY VE VLASTNOSTECH HORSKÝCH LESNÍCH PŮD NA KYSELÝCH A BAZICKÝCH MATEČNÍCH HORNINÁCH

Roč.17,č.1-2(2010)

Abstrakt

Mountain forest soils in the region of the Jizera Mountains are polluted by acidification. These soils have a poor quality of humus substances, are highly acidic throughout the whole profile and the main substance bound in the soil sorption complex is aluminium. This study monitors what effect have the consequences of natural processes and human activities on properties of soils that develop close together and therefore are exposed to the same negative effects, covered by the same vegetation, but are situated on bedrocks with different properties. The study only partially confirmed the assumption that the soils developed on alkaline parent rock have better quality than the soils on acid parent rock. It can be concluded that the soils on alkaline bedrock are in most aspects of better quality. However, base components of a relatively rich substrate which would naturally appear on this bedrock are leached out. Analysis results include these soils into the group of soils with low quality threatened by acidification.


Klíčová slova:
forest soil; parent rock; acidification
Reference

Álvarez, E. – Fernández-Marcos, M. L. – Monterroso, C. – Fernández-Sanjurjo, M. J. (2005): Application of aluminium toxicity indices to soils under various forest species. – Forest Ecology and Management, 211, 227–239.
Barton, D. – Gammack, S. M. – Billett, M. F. – Cresser, M. S. (1999): Sulphate adsorption and acidification of Calluna heathland and Scots pine forest podzol soils in north-east Scotland. – Forest Ecology and Management, 114, 151–164.
Borůvka, L. – Mládková, L. – Drábek, O. – Vašát, R. (2004): Prostorové rozložení ukazatelů acidifikace na území Jizerských hor. – In: Neuhöferová, P. (ed.): Obnova lesních ekosystémů Jizerských hor. Kostelec nad Č.l., 23.11.2004, 59–70, KPL FLE ČZU. Praha.
Chantigny, M. H. – Angers, D. A. – Kaiser, K. – Kalbitz, K. (2008): Extraction and charakterization of dissolved organic matter. – In: Carter M.R., Gregorich E.G. (eds): Soil Sampling and Methods of Analysis. 2nd ed., 617–636, Canadian Society of Soil Science, CRC Press. Boca Raton.
Chen, Y. – Senesi, N. – Schnitzer, M. (1976): Information Provided on Humic Substances by E4/E6 Ratios. – Contribution No. 606, Soil Research Institute, Agriculture Canada, Ont. Canada K1A OC6. Ottawa.
Drábek, O. – Borůvka, L. – Mládková, L. – Kočárek, M. (2003): Possible method of aluminium speciation in forest soils. – Journal of Inorganic Biochemistry, 97, 8–15.
Drábek, O. – Mládková, L. – Borůvka, L. – Szaková, J. – Nikodem, A. – Němeček, K. (2005): Comparsion of water-soluble and exchengeable forms of Al in acid forest soils. – Journal of Inorganic Biochemistry, 99, 1788–1795.
Hruška, J. – Cienciala, E. (eds.) (2001): Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd – limitující faktor současného lesnictví. 1–159, Ministerstvo životního prostředí. Praha.
Chaloupský, J. – Červenka, J. – Jetel, J. – Králík, F. – Líbalová, J. – Píchová, E. – Pokorný, J. – Pošmourný, K. – Sekyra, J. – Shrbený, O. – Šalanský, K. – Šrámek, J. – Václ, J. (1989): Geologie Krkonoš a Jizerských hor. 1–288, ÚÚG. Praha.
Larssen, T. – Vogt, R. D. – Seip, H. M. – Furuberg, G. – Liao, J. – Xiong, J. (1998): Mechanisms for aluminium release in Chinese acid forest soils. – Geoderma, 91, 65–86.
Mládková, L. – Borůvka, L. – Drábek, O. – Vašát, R. (2006): Factors influencing distribution of different Al forms in forest soils of the Jizerské hory Mountains forest soils. – Journal of Forest Science, 52, (Special Issue), 87–92.
Němeček, J. – Macků, J. – Vokoun, J. – Vavříček, D. – Novák, P. (2001): Taxonomický klasifikační systém půd České republiky. 1–79. ČZU Praha – VÚMOP. Praha.
Pelíšek, J. (1956): Pedologie lesnická. Státní nakladatelství technické literatury. Praha.
Slodičák, M. – Balcar, V. – Borůvka, L. – Fadrhonsová, V. – Jurásek, A. – Hadaš, P. – Kacálek, D. – Kantor, P. – Kulasová, A. – Kulhavý, J. – Leube, F. – Lomský, B. – Matějka, K. – Mauer, O. – Navrátil, P. – Nárovec, V. – Novák, J. – Ostrovský, J. – Palátová, E. – Podrázský, V. – Rychnovská, A. – Řičář, L. – Skorupski, M. – Smejkal, J. – Souček, J. – Stoklasa, M. – Šach, F. – Šrámek, V. – Vacek, S. (2005): Lesnické hospodaření v Jizerských horách. 1–232, Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové.
Tipping, E. – Woof, C. – Rigg, E. – Harrison, A. F. – Inneson, P. – Taylor, K. – Benham, D. – Poskitt, J. – Rowland, A. P. – Bol, R. – Harkness, D. D. (1999): Climatic influences on the leaching of dissolved organic matter from upland UK moorland soils, investigated by a field manipulation experiment. – Environment International, 25, 83–95.
Valla, M. – Kozák, J. – Němeček, J. – Matula, S. – Borůvka, L. – Drábek, O. (2008): Pedologické praktikum. 1–151, Skriptum, Česká zemědělská univerzita v Praze. Praha.
Yakovchenko, V. P. – Sikora, L. J. (1998): Modified dichromate method for determining low concentrations of extractable organic carbon in soil. – Communications in Soil Science and Plant Analysis, 29, 421–433.
Zbíral, J. (2004): Analýza půd III. 1–195, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Brno.

Metriky

353

Views

164

PDF views