DENDROCHRONOLOGICKÉ DATOVÁNÍ BLOKOVOBAHENNÍCH PROUDŮ (PŘÍKLADOVÁ STUDIE SLAVÍČ; MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY)

Karel Šilhán

Abstrakt

Dendrochronological dating is one of modern methods of absolute dating. Aim of this article is presentation of debris flow dating by dendrochronological methods. Six samples of Picea abies were dated. Two years with debris flow activity were determined. Both dated years (1972, 1997) are associated with occurence of extreme precipitation.

Bibliografická citace

Šilhán, K. (2016). DENDROCHRONOLOGICKÉ DATOVÁNÍ BLOKOVOBAHENNÍCH PROUDŮ (PŘÍKLADOVÁ STUDIE SLAVÍČ; MORAVSKOSLEZSKÉ BESKYDY). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 17(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4740

Klíčová slova

dendrochronology; dendrogeomorphology; debris flow; extreme precipitation; the Moravskoslezské Beskydy Mts.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bollschweiler, M. – Stoffel, M. – Ehmisch, M. – Monbaron, M. (2007): Reconstructing spatio-temporal patterns of debris-flow activity using dendrogeomorphological methods. – Geomorphology, 87, 337–351.
Daňhelka, J. (2001): Dendrogeomorfologický výzkum sesuvné lokality u Čeřeniště. – Geografie – Sborník ČGS, 166–176. Praha.
Kirchner, K. – Krejčí, O. (1998): Slope movements in the Flysch Carpathians of Eastern Moravia (Vsetín District), triggered by extreme rainfalls in 1997. – Moravian Geographical Reports, 6, 1, 43–52. Brno.
Raška, P. (2007): Comments on the recent dynamics of scree slopes in the Czech Middle Mountains. – Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 1, 43–49. Bratislava.
Rybář, J. – Jánoš, V. – Klimeš, J. – Nýdl, T. (2008): Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007, 113–118. Praha.
Schweingruber, F. H. (1983): Der Jahrring. Standort, Methodik, Zeit und Klima in der Dendrochronologie. 1–234, Paul Haupt. Bern.
Stoffel, M. (2006): A Review of Studies Dealing with Tree Rings and Rockfall Activity: The Role of Dendrogeomorphology in Natural Hazard Research. – Natural Hazards, 39, 51–70.
Stoffel, M. – Bollschweiler, M. – Lie`vre, I. – Delaloye, R. – Myint, M. – Monbaron, M. (2005a): Analyzing rockfall activity (1600–2002) in a protection forest – a case study using dendrogeomorphology. – Geomorphology, 68, 224–241.
Stoffel, M. – Liévre, I. – Monbaron, M. – Perret, S. (2005b): Seasonal timing of rockfall activity on a forested slope at Täschgufer (Swiss Alps) – a dendrochronological approach. – Zeitschrift für Geomorphologie, 49, 89–106.
Strunk, H. (1997): Dating of geomorphological processes using dendrogeomorphological methods. – Catena, 31, 137–151.
Šilhán, K. (2008): Dendrochronologie kuželu blokovobahenních proudů na západním svahu masivu Travný (Moravskoslezské Beskydy). – Časopis slezského Muzea Opava (A), 57, 270–275. Opava.
Šilhán, K.– Pánek, T. (2008a): Historická chronologie blokovobahenních proudů v Moravskoslezských Beskydech. – Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 8, 82–94. Bratislava.
Šilhán, K. – Pánek, T. (2008b): Výzkum a výskyt blokovobahenních proudů v Moravskoslezských Beskydech. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007, 15, 74–76. Brno.
Šilhán, K. (2009): Dynamics of rockfall on the western slope of Smrk Mt. (the Moravskoslezské Beskydy Mts.). – In: Mentlík, P. (ed.): Geomorfologický sborník 8, 59–60, Česká asociace geomorfologů.
Štekl, J. – Brázdil, R. – Kakos, V. – Jež, J. – Tolasz, R. – Sokol, Z. (2001): Extrémní denní srážkové úhrny na území ČR v období 1879–2000 a jejich synoptické příčiny. 1–140, Národní klimatický program ČR. Praha.