LIMONITOVÁ MINERALIZACE V NĚMČICKÉM KRASU

David Buriánek, Vít Baldík, Roman Novotný

Abstrakt

Limonite occurrences are hosted by the Devonian limestones belonging to Němčice-Vratíkov belt. This belt can by interpreted as NNW–SSE trending tectonic slice between the granodiorites Brno massif and Lower Carboniferous Culm sediments. Mineralization is localized along faults in limestone and filling small caves belonging to the Němčice Karst. According to mineralogical and textural features are studied ores interpreted as product of limestones interaction with acid solutions generated during weathering of pyrite-rich Creatacerous sediments. Two main stages evolution can be recognized. During first stage circulate iron rich solutions along pre-existing narrow fractures and faults. Under reduction conditions crystallize pyrite and replaced of the host rock and fossils. During second oxidation stage was empty caves partially filling by limonite sometimes with small intercalations clastic sediments. During this stage limonite ore was partial silicificated and calcificated.

Bibliografická citace

Buriánek, D., Baldík, V., & Novotný, R. (2016). LIMONITOVÁ MINERALIZACE V NĚMČICKÉM KRASU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 17(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4723

Klíčová slova

Devonian limestones; limonite mineralization; metasomatism; fractures; faults

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Blowes, D. W. – Jambor, J. L. – Ptacek, C. J. – Weisener, C. G. (2004): The Geochemistry of Acid Mine Drainage. – Elsevier-Pergamon, pp. 258. Oxford.
Buriánek, D. – Melichar, R. (1997): Devonské vápence zvrásněné s granitoidy brněnského masivu v okolí Valchova. – Sborník II. semináře České tektonické skupiny, 50–51. Ostrava.
Hem, J. D. (1960): Chemical equilibrium diagrams for ground-water systems. – Bull. International Assoc. Scientific Hydrology, 19, 45–53.
Chlupáč, I. – Brzobohatý, R. – Kovanda, J. – Stráník, Z. (2002): Geologická minulost České republiky. – Academia, 436 str. Praha.
Jambor, J. L. – Nordstrom, D. K. – Alpers, Ch. N. (2000): Metal-sulfate salts from sulfide mineral oxidation. – In: Alpers, Ch. N. – Jambor, J. L. – Nordstrom, D. K. – Ribbe, P. H. (eds): Sulfate minerals – crystallography, geochemistry and environmental significance. – Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 40, 303–350, Mineralogical Soc. of Am., Geochem. Soc., Washington.
Kalvoda, J. – Melichar, R. – Bábek, O. – Leichmann, J. (2002): Late Proterozoic–Paleozoic Tectonostratigraphic Development and Paleogeography of Brunovistulian Terrane and Comparison with Other Terranes at the SE Margin of Baltica-Laurussia. – J. Czech. Geol. Soc., 47/3–4, 81–102.
Kretz, R. (1983): Symbols for rock – forming minerals. – Amer. Mineralogist, 68, 277–279.
Melichar, R. – Kalvoda, J. (1997): Strukturně-geologická charakteristika němčicko-vratíkovského pruhu. – Sborník II. semináře České tektonické skupiny, 51–52. Ostrava.
Sekanina, M. (1950): K mineralogii němčických jeskyní. – Čs. kras, III, 204–211, Brno.
Šrot, J. – Turek, M. (1952): Příspěvek k průzkumu němčických jeskyní. – Čs. kras, V, 241–247, Brno.