XENOTIM-(Y) Z RUDNÍ ŽÍLY NA LOKALITĚ ZLATÝ DŮL U HLUBOČEK (KULM NÍZKÉHO JESENÍKU)

Zdeněk Dolníček

Abstrakt

Xenotime occurs within polymetallic vein in dump material of former silver prospect at Zlatý důl near Hlubočky. The sample is formed by brecciated host Lower Carboniferous Culmian shales and siltstones, which are cemented by hydrothermal phases (quartz, siderite, carbonate of dolomite-ankerite series, chalcopyrite, dickite). Isometric grains of xenotime, up to 15 μm big, cut in form of a veinlet the hydrothermal quartz. Electron microprobe analyses showed that the studied phase is stoichiometric xenotime-(Y) containing 20 at. % of MREE and HREE instead of Y. Xenotime from Zlatý důl represents the first occurrence of MREE-HREE enriched REE-phase from hydrothermal veins in the whole Moravian-Silesian Culm. As such, its occurrence is a manifestation of (i) mobility of REE+Y under low-temperature conditions, and (ii) significant fractionation of REE in hydrothermal fluids hosted by low-grade Culmian metasediments.

Bibliografická citace

Dolníček, Z. (2016). XENOTIM-(Y) Z RUDNÍ ŽÍLY NA LOKALITĚ ZLATÝ DŮL U HLUBOČEK (KULM NÍZKÉHO JESENÍKU). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 17(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4750

Klíčová slova

Culm; Nízký Jeseník; xenotime; hydrothermal mineralization

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Anders, E. – Grevesse, N. (1989): Abundance of the elements: Meteoritic and solar. – Geochim. Cosmochim. Acta, 53, 197–214.
Bau, M. – Möller, P. (1992): Rare earth element fractionation in metamorphogenic hydrothermal calcite, magnesite and siderite. – Mineral. Petrol., 45, 231–246.
Dolníček, Z. – Filip, J. (2008): Dickit z hydrotermální žíly na lokalitě Zlatý důl u Hluboček (kulm Nízkého Jeseníku). – Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 2007, 15, 62–64. Brno.
Krmíček, L. – Sulovský, P. – Halavínová, M. (2005): Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny. – Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 2004, 12, 64–68. Brno.
Novotný, P. (2009): Ověřovací práce v historických důlních dílech v okolí Velké Bystřice. – Sborník abstraktů Moravskoslezské paleozoikum 2009, 7–9. Olomouc.
Novotný, P. – Pauliš, P. (2006): Stříbro z Mariánského Údolí a kalciopetersit z Domašova nad Bystřicí. – Zprávy VMO, přír. vědy, 285–287, 2–32. Olomouc.
Novotný, P. – Pauliš, P. (2009): Pyromorfit z Hluboček-Mariánského Údolí – nový výskyt v moravskoslezském kulmu. – Zprávy VMO, přír. vědy, 297, 34–38. Olomouc.
Novotný, P. – Sejkora, J. – Pauliš, P. (2005): Nové nálezy supergenních minerálů v horninách moravskoslezského spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce. – Bull. Mineral. – petrolog. Odd. Nár. Muz. Praha, 13, 172–176. Praha.
Zimák, J. – Novotný, P. (2002): Minerály vzácných zemin na hydrotermálních žilách v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 51, 179–182. Opava.
Zimák, J. – Losos, Z. – Novotný, P. – Dobeš, P. – Hladíková, J. (2002): Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm. – J. Czech Geol. Soc., 47, 3–4, 111–122. Praha.
Zimák, J. – Večeřa, J. (1991): Mineralogická charakteristika Cu-Pb zrudnění na lokalitě „Zlatý důl“ u Hluboček-Mariánského Údolí u Olomouce. – Acta Univ. Palack. Olom., Fac. Rer. Nat., Geogr.-geol. XXX, vol. 103, 63–74. SPN Praha.