MORFOLOGICKÉ A SEDIMENTOLOGICKÉ ÚČINKY ŘÍČNÍHO DŘEVA V KORYTĚ ČERNÉ OPAVY

Zdeněk Máčka, Lukáš Krejčí

Abstrakt

Woody debris in streams and rivers is an important controlling variable of channel morphology. Morphological and sedimentological effects of individual wood pieces and wood accumulations in two segments of the Černá Opava River were investigated. It can be concluded that live and dead woody vegetation conditioned the origin of river branching after the extreme flood in 1997. Afterwards, woody debris governed the spatial distribution of small erosional bed forms (pools) and also partly enhanced the retention of finer sediments. Woody debris has also local impact on sediment grain size and to a lesser extent on sediment sorting. Bed load samples from fluvial forms which were generated by woody debris show finer and better sorted sediments. However, the difference to samples unaffected by woody debris is statistically insignificant. Nevertheless, it is inferred that the presence of woody debris increased the differences in sediment grain size and sorting on a local scale.

Bibliografická citace

Máčka, Z., & Krejčí, L. (2016). MORFOLOGICKÉ A SEDIMENTOLOGICKÉ ÚČINKY ŘÍČNÍHO DŘEVA V KORYTĚ ČERNÉ OPAVY. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 17(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4734

Klíčová slova

woody debris; channel morphology; grain size; sediment sorting; the Černá Opava River

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Beschta, R. L. (1979): Debris removal and its effects on sedimentation in an Oregon Coast Range stream. – Northwest Science, 53, 1, 71–77.
Brooks, A. P. – Brierley, G. J. – Millar, R. G. (2003): The long-term control of vegetation and woody debris on channel and floodplain evolution: insights from a paired catchment study in southeastern Australia. – Geomorphology, 51, 7–29.
Bunte, K. – Abt, S. R. (2001): Sampling surface and subsurface particle-distributions in wadable gravel- and cobble-bed streams for analyses in sediment transport, hydraulics, and streambed monitoring. – USDA Forest Service General Technical Report, RMRS-GTR-74, pp. 428.
Folk, R. L. – Ward, W. C. (1957): Brazos river bar – a study in the significance of grain size parameters. – Journal of Sedimentary Petrology, 27, 1, 3–26.
Gregory, S. – Boyer, K. – Gurnell, A. (eds.) (2003): The ecology and management of wood in world rivers. 1–431, American Fisheries Society, Bethesda.
Grešková, A. (2005): Zvyšky dreva v korytách riek: interakcie s korytovou morfológiou a fluviálnými procesmi. – Geomorfologia Slovaca, 5, 21–33.
Kail, J. (2003): Influence of large woody debris on the morphology of six central European streams. – Geomorphology, 51, 207–223.
Keller, E. A. – Swanson, F. J. (1978): Effects of large organic material on channel form and fluvial processes. – Earth Surface Processes, 4, 361–380.
Máčka, Z. – Krejčí, L. (2010): Výskyt dřevní hmoty v korytech vodních toků České republiky. – Vodní hospodářství, 1, 36–39. (v tisku)
Ponczová, R. (2003): Geomorfologická analýza řeky Černá Opava v CHKO Jeseníky. 1–73, MS, diplomová práce, katedra ekologie, PřF UP Olomouc.
Powell, D. M. (1998): Patterns and processes of sediment sorting in gravel-bed rivers. – Progress in Physical Geography, 22, 1, 1–32.
Řehánek, T. (2002): Povodeň na řece Odře v červenci 1997. – Práce a studie ČHMÚ, 31, 1, 1–41.
Swanson, F. J. – Lienkamper, G. W. – Sedell, J. R. (1976): History, physical effects, and management implications of large organic debris in western Oregon streams. – USDA Forest Service General Technical Report, PNW–56, 1–15.
Šaňková, B. (2009): Vegetace údolních niv ve vztahu k fluviálním procesům a tvarům vybraných řek Hrubého a Nízkého Jeseníku. – MS, dizertační práce, Geografický ústav PřF MU, 114 str. Brno.
Wistuba, M. (2009): Effects of small floods on river channel in the forested mid-mountain area. – Czech Association of Geomorphologists Assembly in Kašperské Hory, University of Silesia, Earth Sciences Fakulty, Sosnowiec, Poland, Poster.