SROVNÁNÍ METASEDIMENTŮ Z HLINSKÉ ZÓNY, POLIČSKÉHO A ZÁBŘEŽSKÉHO KRYSTALINIKA NA ZÁKLADĚ CHEMICKÉHO SLOŽENÍ

David Buriánek

Abstrakt

The eastern part of the Bohemian Massif consists of many geological crystalline complexes with different evolution and origin, inclusive of several flysch-like metasedimentary sequences. The geochemical features of metasediments of the Hlinsko Zone, Polička and Zábřeh Crystalline Complexes are comparable. Major, trace, and rare-earth element data for metasediments from all studied units can by interpreted as evidence of their affinity to Bohemicum. Petrography and some geochemical characteristics, such as content Ti, Al, Zr, Th, Hf confirmed predominance pelitic composition and continental island arc enviroment as the geotectonic setting of parental sediments.

Bibliografická citace

Buriánek, D. (2016). SROVNÁNÍ METASEDIMENTŮ Z HLINSKÉ ZÓNY, POLIČSKÉHO A ZÁBŘEŽSKÉHO KRYSTALINIKA NA ZÁKLADĚ CHEMICKÉHO SLOŽENÍ. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 17(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4753

Klíčová slova

geochemistry; metasediments; Hlinsko zone; Polička and Zábřeh Crystalline Complexes

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bathia, M. R. – Crook, K. A. (1986): Trace elements characteristics of greywackes and tectonic setting discrimination of sedimentary basins. – Contrib. Mineral. Petrol., 92, 181–193.
Boynton, W. V. (1984): Cosmochemistry of the rare earth elements: meteorite studies. – In P. E. Henderson, ed.: Rare Earth Element Geochemistry., 63–114. Elsevier, Amsterdam.
Buriánek, D. – Břízová, E. – Čech, S. – Čurda, J. – Fürych, V. – Hanžl, P. – Kirchner, K., – Lysenko, V. – Roštínský, P. – Rýda, K. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Verner, K. – Vít, J. (2009): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s vysvětlivkami, list 24-112 Jedlová, 1–76, ČGS Praha.
Buriánek, D. (2009): Petrografie poličského krystalinika. – Acta Musei Moraviae, Sci. geol., 94, 3–46.
Drost, K. – Linnemann, U. – McNaughton, N. – Fatka, O. – Kraft, P. – Gehmlich, M. – Tonk, C. – Marek, J. (2004): New data on the Neoproterozoic – Cambrian geotectonic setting of the Teplá-Barrandian volcano-sedimentary successions: geochemistry, U-Pb zircon ages, and provenance (Bohemian Massif, Czech Republic). – International Journal of Earth Sciences, 93(5), 742–757.
Floyd, P. A. – Leveridge, B. E. (1987) Tectonic environment of the Devonian Gramscatho basin, south Cornwall: framework mode and geochemical evidence from turbiditic sandstones. – J. Geol. Soc., 144, 4, 531–542.
Herron, M. M. (1988): Geochemical classification of terrigenous sands and shales from core or log data. – J. Sed. Res., 58, 820–829.
Cháb, J. – Breiter, K. – Hladil, J. – Kalvoda, J. – Šimůnek, Z. – Štorch, P. – Vašíček, Z. – Zajíc, J. (2008): Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu. ČGS, 1–284, Praha.
Kettner, R. (1922) Algonkium na Moravě. – Čas. Vlasten. Spol. mus. (Olomouc), 33, 1, 1–4.
Koverdynský, B. – Konzalová, M. (1986) Problematika stratigrafického zařazení zábřežské skupiny. – Věstník ÚÚG, 61, 159–167.
Kundrát, M. – Lepka, F. (1998): Vzácné zeminy v aleuropelitech Barrandienu. – Sborník geol. věd, Geologie, 48, 5–17.
Melichar, R. (1995): Strukturní analýza vztahů poličského a svrateckého krystalinika. – MS, disertační práce, PřF UK Praha. 271 str.
Mísař, Z. – Dudek, A (1993): Some critical events in the geological history of eastern margin of the Bohemian Massif. – J. Czech. Geol. Soc., 38, 1–2, 9–20.
Mrázova, Š. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Fürych, V. – Kadlecová, R. – Kirchner, K. – Lysenko, V. – Otava, J. – Rambousek, P. – Roštínský, P. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Vít, J. – Zelenka, P. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s vysvětlivkami, 13-444 Hlinsko. – Česká geologická služba. Praha.
Roser, B. P. – Nathan, S. (1997): An evaluation of elemental mobility during metamorphism of a turbidite sequence (Greenland Group, New Zealand). – Geol. Mag., 134, 2, 219–234.
Stanton, R. L. (2004): Exhalative metasediments – clues to the real nature of regional metamorphic processes? Mineralogy and Petrology, 80(1), 111–122.
Taylor, S. R. – McLennan, S. M. (1995): The geochemical evolution of the continental crust. – Rev. Geophys., 33, 241–265.