GAMASPEKTROMETRICKÁ CHARAKTERISTIKA UHELNÝCH SEDIMENTŮ BOSKOVICKÉ BRÁZDY A STRUSEK VZNIKLÝCH JEJICH SPALOVÁNÍM

Roč.17,č.1-2(2010)

Abstrakt

The concentration of K, U, Th was measured by a portable gamma spectrometer on localities of radioactive anomaly (coal-bearing sediments and a slag dump) in the southern part of the Boskovice furrow, in the Rosice-Oslavany basin in Oslavany. Samples from both localities were measured by more precise laboratory gamma spectrometer and analyzed on an electron microprobe. The comparison of U and Th concentration among the samples of coal-bearing sediments and the slag samples (products of coal burning) reveals that the coal-bearing samples contain higher U concentration and lower Th than the slag samples. It was also determined that the U is bond into a limonite vein cutting the coal-bearing shale. The U is not concentrated into any of the phase found in glass of the slag, but it is distributed evenly throughout the glass.


Klíčová slova:
Boskovice furrow, coal-bearing sediment, products of coal burning – slag, uranium (U), thorium (Th)
Reference

Dopita, M. – Havlena, V. – Pešek, J. (1985): Ložiska fosilních paliv. – Nakladatelství technické literatury, 263 str. Praha.
Gnojek, I. (2005): Geofyzikální podklady z vybraného úseku rosicko-oslavanské pánve. – Miligal s. r. o., 30 str. Brno.
Chlupáč, I. – Brzobohatý R., – Kovanda, J. – Stráník, Z. (2002): Geologická minulost České republiky. – Akademie věd ČR, 436 str. Praha.
Jelínek, F. (2001): Provenience pískovců boskovické brázdy v její jižní části. – MS, diplomová práce, Katedra geologie a paleontologie PřF MU, 66 str. Brno.
Malý, L. (1966): Rosicko-oslavanským uhelným revírem. – Okresní pedagogické středisko Brno venkov, 101 str.
Plant, A. J. – Simpson, R. P. – Smith, B. – Windley, F. B. (1999): Uranium Ore Deposits–Products of the Radioactive Earth. – In: Burns, C. P. – Finch, R. (Eds.): Uranium: Mineralogy, Geochemistry and the Environment, Reviews in Mineralogy, Volume 38, 255–307, Mineralogical Society of America. Washington, DC.