Detaily autora

Jůzková, Veronika, Katedra geologie PřF UP, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc

  • Vol 18, No 2 (2011) - Aplikovaná geologie
    Přirozená radioaktivita magmatických a metamorfovaných hornin Národního parku Podyjí
    Abstrakt  PDF