Cited-by (1)

Vypsané reference jsou poskytnuty službou Cited-by (rozšířená služba Crossref). Služba nereprezentuje úplný soupis zdrojů citujících článek.

1. Carbonate inclusions in Lower Cretaceous picrites from the Hončova hůrka Hill (Czech Republic, Outer Western Carpathians): Evidence for primary magmatic carbonates?
Kamil Kropáč, Zdeněk Dolníček, David Buriánek, Tomáš Urubek, Vlastimil Mašek
International Journal of Earth Sciences  ročník: 104,  číslo: 5,  první strana: 1299,  rok: 2015  
https://doi.org/10.1007/s00531-015-1152-8