PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA METAMORFOVANÝCH A MAGMATICKÝCH HORNIN NA MAPOVÉM LISTU 14-23 KRÁLÍKY

Jiří Zimák

Abstrakt

The aim of the paper is to inform about natural radioactivity of metamorphic and igneous rocks on the map sheet 14-23 Králíky. The area covering the map sheet belongs to the Lugicum (Orlica-Śnieżnik Unit, Staré Město Group, and a so-called tonalite sill) and to the Silesicum (Velké Vrbno, Keprník and Branná Groups, and small granitoid intrusions near the town of Hanušovice). Contents of potassium, uranium and thorium were measured using a laboratory gamma–ray spectrometer in 988 rock samples. Data are tabeled and discussed.

Bibliografická citace

Zimák, J. (2013). PŘIROZENÁ RADIOAKTIVITA METAMORFOVANÝCH A MAGMATICKÝCH HORNIN NA MAPOVÉM LISTU 14-23 KRÁLÍKY. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 20(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/1564

Klíčová slova

Lugicum, Silesicum, gamma-spectrometry, natural radioactivity

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bröcker, M. – Lange, U. – Mezger, K. – Żelażniewicz, A. (2003): The orthogneisses of the Orlica-Śnieżnik dome (West Sudetes, Poland): Sr-Nd isotope characteristics and Rb-Sr geochronology. – Journal of the Czech Geological Society, 48, 1–2, 25–26.

Buriánek, D. – Verner, K. – Hanžl, P. – Krumlová, H. (2009): Ordovician metagranites and migmatites of the Svratka and Orlice-Sněžník units, northeastern Bohemian Massif. – Journal of Geosciences, 54, 2, 181–200.

Grześkowiak, A. (2003): On the mineralogy and origin of the Śnieżnik versus Gierałtów gneisses, Międzygórze Unit, OSD, West Sudetes. – Geolines, 16, 36–38.

Grześkowiak, A. – Żelażniewicz, A. – Fanning, M. (2005): Early Palaeozoic syntectonic migmatization preceded Variscan metamorphism in the Orlica-Śnieżnik Dome, Sudetes: U-Pb SHRIMP evidence. – Geolines, 19, 46–48.

Cháb, J. – Breiter, K. – Fatka, O. – Hladil, J. – Kalvoda, J. – Šimůnek, Z. – Štorch, P. – Vašíček, Z. – Zajíc, J. – Zapletal, J. (2008): Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu. – Vydavatelství České geologické služby, Praha.

Mücke, A. – Fojt, B. – Skácel, J. (2004): The Malé Vrbno magnetite occurrence of the Velké-Vrbno Unit, Czech Republic: petrology, mineralogy, geochemistry and genesis. – Chemie der Erde, 66, 109–127.

Opletal, M. et al. (1980): Geologie Orlických hor. – Ústřední ústav geologický – Academia Praha.

Opletal, M. – Čech, S. – Sekyra, J. (1997): Geologie území. – In: Müller, V. (ed.): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000, list 14-23 Králíky, 7–15. Český geologický ústav, Praha.

Opletal, M. – Pecina, V. – Vít, J. (2000): Geologický vývoj a charakteristika jednotek. – In: Opletal, M. (ed.): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 14-234 Hanušovice, 5–28. Český geologický ústav, Praha.

Pospíšil, J. (2012): Petrografická charakteristika granitoidů hanušovické intruze. – MS, diplomová práce, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc.

René, M. (1998): Evolution of a tonalite suite in the northeastern part of the Bohemian Massif. – Geolines, 6, 53.

Šmůla, R. (2007): Karbonátové horniny z lokality Konstantin a jejich vhodnost k chemicko-technologickému zpracování a zpracování tavením. – Uhlí – rudy – geologický průzkum, 14, 3, 29–35.