FLUIDNÍ INKLUZE V GROSULÁRU „PLOVOUCÍCH GRANÁTŮ“ Z MRAMORU Z VÁPENNÉ V PLÁŠTI ŽULOVSKÉHO PLUTONU

Martin Schreier, Zdeněk Dolníček, Vlastimil Mašek

Abstrakt

Fluid inclusions from large euedral grossularite porphyroblasts enclosed in marble (so called “fl oating garnets”) were studied. Grossularite occurs in the assemblage with wollastonite, vesuvianite, epidote, and other minerals in the contact metasomatic zone of the Variscan granitic Žulová Pluton (Silesian Unit, Jeseníky Mts., Czech Republic). “Floating garnets” formed from low-salinity aqueous fluids (1.2–4.7 wt. % NaCl eq.). The growth of crystals occurred in two stages, characterized by different homogenization temperatures (edge of the crystal 181–353 °C, centre of the crystal 321–362 °C) The formation of clathrate in some inclusions is consistent with the presence of methane (0.3–10.0 mol. %) confi rmed by Raman spectrometry. The position of isochores of primary fluid inclusions in P-T space suggest that the composition and density of the fluids are consistent with previously published estimates of P-T conditions for periplutonic metamorphism of the Žulová Pluton.

Bibliografická citace

Schreier, M., Dolníček, Z., & Mašek, V. (2013). FLUIDNÍ INKLUZE V GROSULÁRU „PLOVOUCÍCH GRANÁTŮ“ Z MRAMORU Z VÁPENNÉ V PLÁŠTI ŽULOVSKÉHO PLUTONU. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 20(1-2). Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/1562

Klíčová slova

grossularite; tactite; fluid inclusions; microthermometry; isochores; Žulová Pluton; Czech Republic

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bakker, R. J. (2003): Package FLUIDS 1. Computer programs for analysis of fluid inclusion data and for modelling bulk fluid properties. – Chemical Geology, 194, 3–23. DOI: 10.1016/S0009-2541(02)00268-1

Buriánek, D. – Dolníček, Z. (2011): Metamorphic evolution of the contact aureole of the Dipilto Batholith, Eastern Chortis Terrane, Nicaragua. – Journal of Geosciences, 56, 9–26.

Burke, E. A. J. (2001): Raman microspectrometry of fl uid inclusions. – Lithos, 55, 139–158. DOI: 10.1016/S0024-4937(00)00043-8

Crespo, E. – Luque, J. – Fernandez Rodriguez, C. – Rodas, M. – Diaz Azpiroz, M. – Fernandez-Caliani, J. C. – Barrenechea, J. F. (2004): Signifi cance of graphite occurrences in the Aracena Metamorphic Belt, Iberian Massif. – Geological Magazine 141: 687–697. DOI: 10.1017/S0016756804009896

Duan, Z. – Moller, R. N. – Weare, J. H. (1996): A general equation of state for supercritical fluid mixtures and molecular dynamics simulation of mixture PVTX properties. – Geochimica et Cosmochimica Acta, 60, 7: 1209–1216. DOI: 10.1016/0016-7037(96)00004-X

Kruťa, T. (1973): Slezské minerály a jejich literatura. – MZM Brno.

Losos, Z. – Fojt, B. – Hladíková, J. (1986): Mineralogická charakteristika sulfi dického zrudnění u České Vsi u Jeseníku. – Scripta UJEP, Geology, 16, 3, 143–70, Brno.

Losos, Z. – Hladíková, J. (1988): Izotopické složení grafitů a karbonátů z pláště žulovského masívu a jeho využití pro výpočet teplot metamorfozy. – Scripta UJEP, Geology, 18, 7, 261–272 Brno.

Rybák, J. (1972): Asociace minerálů z kontaktních výskytů v okolí Žulové. – MS, diplomová práce, PřF UJEP Brno.

Talla, D. (2007): Mineralogie granátů z kontaktních skarnů žulovského, šumperského a brněnského masivu se zaměřením na anomální optické jevy. MS, diplomová práce, PřF MU Brno.

Zhang, Y. G. – Frantz, J. D. (1987): Determination of the homogenization temperatures and densities of supercritical fluids in the system NaCl-KCl-CaCl2-H2O using synthetic fl uid inclusions. – Chemical Geology, 64, 335–350. DOI: 10.1016/0009-2541(87)90012-X

Zimák, J. – Novotný, P. – Fojt, B. – Večeřa, J. – Losos, Z. – Vávra, V. – Večeřová, V. – Skácel, J. – Kopa, D. (2003): Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách v okolí Javorníku, Jeseníku a Zlatých Hor. – Vydavatelství UP Olomouc.

Žáček, V. (2003): Thermal effects of the Žulová Granite Pluton, Silesicum, eastern Variscan front. – Polskie Towarzystwo Mineralogiczne Prace Specjalne, 2003, 23, 1, 185–188.

Žáček, V. – Nývlt, D. – Mixa, P. (2005): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 14-223 Lipová Lázně. – Archiv České geologické služby. Praha.