MINERALOGIE ŽELEZNÝCH RUD Z LOŽISKA ŘÍDEČ V JIŽNÍ ČÁSTI ŠTERNBERSKO-HORNOBENEŠOVSKÉHO PRUHU (MORAVSKOSLEZSKÁ JEDNOTKA ČESKÉHO MASIVU)

Jiří Zimák

Abstrakt

The Řídeč iron ore deposit of the Lahn-Dill type is located in the southernmost part of the Šternberk-Horní Benešov belt. The Jiří-Hugo Mine near Řídeč was in operation to 1947. Basic volcanites form the immediate footwall of an iron ore horizon which is covered with clastic sediments. All iron ore samples found on a heap at the Jiří-Hugo Mine represent one variety of ore: stilpnomelane ore with variable amounts of magnetite and calcite. The ore exhibits a banded structure – it consists of repeated, thin bands composed of black stilpnomelane scales and fine-grained magnetite, alternating with thin bands of calcite. Chamosite, siderite and ankerite are present in small amounts in some samples. Sulphides (pyrite, less abundant chalcopyrite, sporadically sphalerite) occur as disseminations in the ore. Chromite inclusions were found in magnetite. Hydrothermal veins are composed mainly of quartz, calcite, chamosite and stilpnomelane penetrate iron ore.
High-grade stilpnomelane-magnetite ores poor in calcite contain 51–56 wt. % of iron. Therefore, they are one of the richest iron-ore varieties mined at deposits of the Lahn-Dill type in the Šternberk-Horní Benešov belt and in the Vrbno Group.

Bibliografická citace

Zimák, J. (2016). MINERALOGIE ŽELEZNÝCH RUD Z LOŽISKA ŘÍDEČ V JIŽNÍ ČÁSTI ŠTERNBERSKO-HORNOBENEŠOVSKÉHO PRUHU (MORAVSKOSLEZSKÁ JEDNOTKA ČESKÉHO MASIVU). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 22(1-2), 25-28.  doi:http://dx.doi.org/10.5817/GVMS2015-1-2-25

Klíčová slova

Šternberk-Horní Benešov belt; iron ore; magnetite; stilpnomelane; chamosite; ankerite

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Geršl, M. – Knésl, I. (2009): Validace terénního rentgen-fluorescenčního spektrometru pro potřeby analýzy půd, říčních sedimentů a suspendované hmoty. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, XVI, 126–130.

Kretschmer, F. (1899): Die Eisenerzlagerstätten des mährischen Devon. – Jahrbuch der kaiserlich-königlichen geologischen Reichsanstalt, 49, 1, 29–124.

Kretschmer, F. (1907): Mineralien, Eisenerze und Kontaktgebilde auf dem Schalsteinzuge Sternberg-Bennisch. – Centralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie, 11, 1–20.

Kretschmer, F. (1917): Die Erzführende Diabas und Schalsteinzone Sternberg-Bennisch. – Archiv für Lagerstättenforschung, 24. Heft , 1–198.

Mücke, A. – Dolníček, Z. – Fojt, B. – Hladíková, J. – Pudilová, M. – Reif, J. – Škoda, R. (2013): Th e Horní Benešov ore deposit in the Devonian Šternberk-Horní Benešov Belt, Jeseníky Mts, Czech Republic. Part II: Fe-ore occurrences. – Časopis Slezského zemského. muzea, Vědy přírodní, 62, 3, 215–254.

Petránek, J. (1951): Zpráva o výzkumu genese leptochloritových a magnetovcových rud u Krakořic u Šternberka. – Věstník Ústředního ústavu geologického, 26, 84–87.

Skácel, J. (1966): Železorudná ložiska moravskoslezského devonu. – Rozpravy Československé akademie věd, Řada matematických a přírodních věd, roč. 76, sešit 11, 3–59.

Skácel, J. et al. (1968): Oblastní surovinová studie Jeseníky. – MS. Geologický průzkum, n. p. Ostrava.

Tauchman, J. (1955): Výzkum ložiska železných rud na jámě Robert v Řídeči. – MS, Diplomová práce. UK Praha. 68 s.

Tomšík, J. (1993): Vulkanosedimentární ložiska Fe rud na severní Moravě a ve Slezsku. – In: Přichystal, A. – Obstová, V. – Suk, M. (eds.): Geologie Moravy a Slezska, 71–78. Moravské muzeum Brno a PřF MU Brno.

Zimák, J. (1999): Stilpnomelan z akumulací Fe-rud lahn-dillského typu ve šternbersko-hornobenešovském pruhu a vrbenské skupině. – In: Seminář „Současné výzkumy v Sileziku“ u příležitosti životního jubilea prof. B. Fojta. Sborník abstraktů, 29–32. PřF MU Brno.

https://doi.org/10.5817/GVMS2015-1-2-25