Vztah palynofacií a izotopu 13C v sedimentech křídy slezské jednotky

Petr Skupien

Abstrakt

Monotonous, grey to dark grey, mostly pelitic Lower Cretaceous deposits of the Silesian Unit are usually considered to be deposits of a dysoxic to anoxic environment. During the Cenomanian the sedimentation was changed to oxic one. The stratigraphic record of organic carbon isotopic composition has been correlated to the carbonate carbon isotope record from Europe. Organic carbon isotope values display a negative shift through the Upper Albian to Cenomanian. Negative excursion in δ13Corg value suggested warmer and more humid climates in the Cenomanian than in the Late Albian.

Bibliografická citace

Skupien, P. (2016). Vztah palynofacií a izotopu 13C v sedimentech křídy slezské jednotky. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 14. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4825

Klíčová slova

Silesian Unit, Cretaceous; Corg; carbonate isotopes; palynofacies

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Hasegawa, T. (2003): Cretaceous terrestrial paleoenvironments of northeastern Asia suggested from carbon isotope stratigraphy: Increased atmospheric pCO2-induced climate. – Journ. As. Earth Sci., 21, 849–859.
Jarvis, I. – Gale, A. S. – Jenkyns, H. C. – Pearce, M. A. (2006): Secular variation in Late Cretaceous carbon isotopes. – Geol. Magazine, 143, 561–608. London.
Kratochvílová, L. – Dolejšová, M. – Skupien, P. – Vašíček, Z. (2003): Obsahy organického uhlíku v nejvyšší části hradišťského souvrství a ve veřovickém souvrství (svrchní apt, vnější Západní Karpaty, Česká republika). – Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň. – TU, Ř. horn.-geol., monografie 8, 53–64. Ostrava.
Skoček, V. – Valečka, J. (1991): Litoeventy v křídě Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. – Čas. Mineral. Geol., 36, 17–28. Praha.
Skupien, P. (2006): Obsahy organického uhlíku a palynofacie spodní křídy slezské jednotky. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005, 48–52. Praha.
Skupien, P. – Vašíček, Z. (2003): Litostratigrafické a a biostratigrafické poznatky z profilu Bystrý potok u Frenštátu p. R. (svrchní křída, slezská jednotka vnějších Západních Karpat). – Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň. – TU, Ř. horn.-geol., monografie 8, 64–94. Ostrava.