Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs

Roč.14,(2007)

Abstrakt

The survey aims to determine the extent, the level and the vertical distribution of chosen contaminants in soils of various cultivation (forests, pastures, fields) in the areas of Králický Sněžník, Jeseníky, Orlické hory and Moravian-Silesian Beskydy Mts. The research is focused namely on radiogenic 137Cs (half-life of 30.1 years), to a lesser extent also on the isotopes of U, Th, K.


Klíčová slova:
radiogenic elements; geochemical interactions; anthropogenic contamination; Jeseníky; Králický Sněžník; Orlické hory; Moravian-Silesian Beskydy Mts.
Reference

Barišic, D. – Lulic, S. – Prohic, M. (1997): Spatial distribution of 40K, 228Ra, 226Ra, 238U and 137Cs in surface soil layer observed at small areas. Uranium exploration data and techniques applied to the preparation of radioelement maps, IAEA–TECDOC–980, IAEA, Vienna, 135–152.
Müller, P. – Hanák, J. – Kašparec, I. (2002): Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty – využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce, vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Jeseníky – Ostrava. – Závěrečná zpráva za řešení geologického úkolu, MS ČGS Praha. Brno.
Müller, P. – Hanák, J. – Kašparec, I. (2005): Průzkum distribuce 137Cs a dalších vybraných radionuklidů a kovových prvků v povrchové vrstvě hornin oblasti Králický Sněžník – Orlické hory. – Etapová zpráva za řešení geologického úkolu MŽP, MS ČGS Praha. Brno.
Müller, P. – Hanák, J. – Kašparec, I. – Pecina, V. (2005): Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty – využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce, vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Moravskoslezských Beskyd. – Etapová zpráva za řešení VaV-1D/1/6/05, MS ČGS Praha. Brno.
Ódor, L. – Horváth, I. – Fugedi, H. – Renner, J. (1997): Distribution of natural (U, Th and K) and artificial (Cs–137) radioelements in the flood plain deposits of northern Hungary. – Uranium exploration data and techniques applied to the preparation of radioelement maps, IAEA–TECDOC–980, IAEA, Vienna, 125–134.
Strzelecki, R. – Wolkowitz, S. – Lewandowski, P. (1997): Mapping of post–Chernobyl environmental pollution in Poland. – Uranium exploration data and techniques applied to the preparation of radioelement maps, IAEA–TECDOC–980, IAEA, Vienna, 163–172.

Metriky

374

Views

366

PDF views