Depoziční architektura moderních fluviálních sedimentů na lokalitě Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) – umělé mrtvé rameno řeky Moravy

Slavomír Nehyba, Ondřej Bábek

Abstrakt

Ground penetrating radar and drill holes were used for the study of depositional architecture of the locality Čerták (artificial oxbow lake of the Morava river) in the area of Staré Město u Uherského Hradiště. Sedimentary successions were divided into elements with different depositional history. High rate of deposition and strong role of climatic factors of deposition can be followed.

Bibliografická citace

Nehyba, S., & Bábek, O. (2016). Depoziční architektura moderních fluviálních sedimentů na lokalitě Čerták (Staré Město u Uherského Hradiště) – umělé mrtvé rameno řeky Moravy. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 14. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4821

Klíčová slova

artificial oxbow lake; depositional architecture; ground penetrating radar

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bezdička, P. – Čoupek, J. – Galuška, L. – Pojsl, M. – Tarcalová, L. (2000): Staré Město v proměnách staletí. – 1–197, OÚ Uherské Hradiště.
Bristow, C. S.– Jol, H. M. (Eds.) (2003): Ground Penetrating Radar in Sediments. – Geological Society, London, Special Publications 211. Geological Society, London, England, UK.
Hubatka, F. (2006): Staré Město u Uherského Hradiště, Čerták – mrtvé rameno řeky Moravy. Georadarové měření. – 1–5, MS Archiv ÚGV PřF MU. Brno.
Miall, A. D. (1996): The Geology of Fluvial Deposits. – 1–582, Springer. Berlin.