Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu II: Podzemní Punkva v okolí Macochy

Roč.14,(2007)

Abstrakt

Two tracer tests with uranine dye were performed on underground segment of the Punkva River (Punkevní and Amatérská Caves, Moravian Karst). Results demonstrated large volume sof submerged part of karst conduits in surroundings of the Macocha Chasm. These results and other observations correspond well with expectations of very slow tracer movement in large sump (mean cross section area about 30 m2) during low water stage.


Klíčová slova:
Moravian Karst; Punkevní Caves; Amatérská Cave; tracer tests; karst hydrogeology
Reference

Balák, I. (1993): Zpráva o barvení Suchdolského ponoru. – Speleofórum 1993, 12, 61–62. Brno.
Field, M. (2002): The Qtracer2 program for Tracer Breakthrought Curve Analysis for Tracer Tests in Karstic Aquifers and Other hydrologic Systems. – U.S. Environmental protection agency hypertext multimedia publication in the Internet at http://cfpub.epa.gov/ncea/cfm/recorddisplay.cfm?deid=54930.
Knížek, M. (2006): Charakter proudění vody a krasových kanálů na základě kvantitativních stopovacích zkoušek. – 1–89, MS, diplomová práce, PřF MU. Brno.
Knížek, M. – Vojtěchovská, A. – Bruthans, J. – Vysoká, H. (2006): Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu I: jeskynní systém Rudické propadání – Býčí skála. – Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 2005, 13, 122–126. Brno.
Kožnárek, Z. (1985): Příklad použití radionuklidů v povodí Punkvy v roce 1978. – Region. Sbor. okresu Blansko, 1985, 98–100. Blansko.
Mokrý, T. – Sirotek, J. (2002): Nové objevy na podzemní Punkvě. – Speleofórum 2002, 21, 30–32. Praha.
Motyčka, Z. – Polák, P. – Sirotek, J. – Vít, J. (Eds.) (2000): Amatérská jeskyně. – 1–232, Česká speleologická společnost. Praha.
Musil, R. (Ed.) (1993): Moravský kras – labyrinty poznání. – 1–336, GEOprogram. Adamov.
Píše, J. – Vlček, V. – Vodička, J. (1968): Některé výsledky hydrologických výzkumů v Moravském krasu. – Čs. kras, 19, 41–58. Praha.
Ryšavý, P. (1962): Výsledky barvících experimentů v severní části Moravského krasu. – Kras v Českoslov., 1–2/1962, 1–2. Brno.
Zajíček, P. (Ed.) (2000): Punkevní jeskyně. – 1–2, AOPK ČR – Správa jeskyní Moravského krasu, propagační materiál. Blansko.
Zeman, O. (1999): Hydrogeologie jižní a východní části Českého krasu. – 1–123, MS, diplomová práce, PřF UK. Praha.
Zeman, O. – Bruthans, J. (2002): Příspěvek k hydrologii Amatérské jeskyně a k otázce vzniku labyrintů jeskyní. – Speleofórum 2002, 21, 28–30. Praha.

Metriky

330

Views

192

PDF views