Grafit-tremolitová hornina z Bačkovic u Jemnice

Stanislav Houzar, David Buriánek

Abstrakt

Graphite-tremolite rocks at Bačkovice, with simple mineral assemblage (tremolite, graphite, biotite, titanite and chlorite), represent rare rocks type in the Gföhl unit (Moldanubicum). Chemical composition and mineralogy indicate that protholite is a volcano-sedimentary Ca-rich rocks rather than basic or ultrabazic igneous rocks.

Bibliografická citace

Houzar, S., & Buriánek, D. (2016). Grafit-tremolitová hornina z Bačkovic u Jemnice. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku, 14. Získáno z https://journals.muni.cz/gvms/article/view/4832

Klíčová slova

Fe-tremolite; graphite; stability assemblage; Gföhl unit; Drosendorf unit; Moldanubicum

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Bešta, J. (2004): Amfibolity na styku moldanubika a svrateckého krystalinika; charakteristika a tektonická pozice. – MS Př F MU Brno.
Boynton, W. V. (1984): Cosmochemistry of the rare earth elements: meteorite studies. – In: Houzar, S. – Pošmourný, K. (1989): Magnetitové zrudnění v pestré skupině moravského moldanubika u Čáslavic, jz. od Třebíče. – Acta Mus. Moraviae, Sci. nat., 74, 1/2, 59–67.
Houzar, S. – Šrein, V. (1995): Klinozoisit-epidot z trhlin mramorů, skarnů a amfibolitů jihozápadní Moravy. – Acta Mus. Moraviae, Sci. nat., 79 (1994), 9–23.
Houzar, S. – Novák, M. (2002): Marbles with carbonatite-like geochemical signature from variegated units of the Bohemian massif, Czech Republic, and their geological significance. – Jour. Czech Geol. Soc., Praha, 47, 3, 103–109.
Jenček, V. (1987): Základní geologická mapa 1:25 000, List 33-212 Jemnice. – Ústřední ústav geologický, Praha.
Leake, B. E. (1964): The chemical distinction between ortho- and para-amphibolites. – J. Petrology, 5, 2, 238-254.
Leake, B. E. – Woolley, A. R. – Arps, C. E. S. – Birch, W. D. – Gilbert, M. C. – Grice, J. D. – Hawthorne, F. C. – Kato, A. – Kisch H. J. – Krivovichev, V. G. – Linthout, K. – Laird, J. –Mandaring, J. A. – Maresch, W. V. – Nickel, E. H. – Rock N. M. S. – Schumacher, J. C.– Smith, D. C.– Stephenson, N. C. N. – Ungaretti, L. – Whittaker, E. J. W. – Youzhi, G. (1997): Nomenclature of amphiboles: report of the subcommittee on amphiboles of the International Mineralogical Association, commission on
new minerals and mineral names. – Canad. Mineralogist, 35, 219–246.
Němec, D. (1998): Regional distribution of Cr and Ni in Moldanubian MORB-derived amphibolites of the Bohemian-Moravian Heights. – Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., 25 (1995), 21–35.
Němec, D. (1999):Chemical changes in Moldanubian amphibolites caused by regional metamorphism.– Krystalinikum, 25, 105–125.
Sekanina, J. (1965): Minerály a jejich genetické vztahy k horninám na území geologické mapy 1:50 000, list M 33-93-B (Bystřice nad Pernštejnem). - Rukopis, Miner. petr. odd. Moravského zemského muzea, Brno.
Spear, S. F. (1995): Metamorphic Phase Equilibria and Pressure-Temperature-Time Paths. - Mineral. Soc. of America, Monograph Series, str. 799.