Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku

Roč.14,(2007)

Abstrakt

Content of organic material within the modern fluvial deposits were studied in the broader surroundings of Zlín. Detailed grain-size studies reveal that the organic material is relative mostly concentrated in the coarsest fraction of the studied samples. Distribution of the organic material can affected the content of organic pollutants within the studied samples.


Klíčová slova:
Modern fluvial deposits; organic material; grain-size study; content of pollutants
Reference

Demek, J. (Ed.) (1987): Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČSR. – 1–584, Academia. Praha.
Folk, R. L. – Ward, W. (1957): Brazos River bar: a study in the significance of grain–size parameters. – Journal of Sedimentary Petrology, 27, 3–26.
Havlíček, P. a kol. (2001): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000, list 25–31 Kroměříž. – 1–75, ČGS, Praha.
Horowitz, A. J.– Elrick, K. (1987): The relation of stream sediment surface area, grain size, and composition to trace element chemistry. – Appl, Geochem., 2, 437–451.
Jinochová, J. (1996a): Mapa významných krajinných jevů list 25–34 Luhačovice. – ČGS, Praha.
Jinochová, J. (Ed.) (1996b): Mapa významných krajinných jevů list 25–32 Zlín. – ČGS, Praha.
Jinochová, J. (Ed.) (1997): Signální mapa střetů zájmů list 25–32 Zlín. – ČGS, Praha.
Kašpárek, M. (Ed.) (1997a): Mapa antropogenních zátěží a geodynamických jevů list 25–34 Luhačovice. – ČGS, Praha.
Kašpárek, M. (Ed.) (1997b): Mapa antropogenních zátěží a geodynamických jevů list 25–32 Zlín. – ČGS, Praha.
Novák, Z. (Ed.) (1994): Geologická mapa ČR list 25–31 Kroměříž. – ČGS, Praha.
Pesl, V. (Ed.) (1982): Geologická mapa ČSR list 25–32 Gottwaldov. – ÚÚG, Praha.
Vlček, V. (Ed.) (1984): Vodní toky a nádrže. Zeměpisný lexikon ČSR.– 1–315, Academia. Praha.
Volšan, V. (Ed.) (1989): Mapa významných krajinných jevů list 25–32 Gottwaldov. – ČGS Praha.
Vůjta, M. (Ed.) (1987): Geologická mapa ČsR list 25–34 Luhačovice. – ÚÚG, Praha.
Walling, D. E.– Moorehead, P.W. (1989): The particle size characteristics of fluvial suspended sediment: an overview. – Hydrobiologia 176/177, 125–149.
Walling, D. E.– Owens, P. N.– Waterfall, B. D.– Leeks, G. J. L.– Wass, P. D. (2000): The particle size characteristics of fluvial suspended sediment in the Humber and Tweed catchments, UK. – The Science of Total Environment, 251, 205–222.

Metriky

298

Views

133

PDF views