Svoboda, K. - Suk, M. - Zeman, P.: Doručování v soudním řízení

Roč.19,č.3(2011)

Abstrakt
Recenze publikace - Svoboda, K. - Suk, M. - Zeman, P.: Doručování v soudním řízení
Linde, a.s., Praha 2009, 267 stran

Stránky:
300–302
Biografie autora

Hana Enderová

Okresní soud, Bruntál; Katedra občanského práva, Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc

justiční čekatelka; doktorandka
Metriky

451

Views

116

PDF views