Svoboda, K. - Suk, M. - Zeman, P.: Doručování v soudním řízení

Hana Enderová

Abstrakt

Recenze publikace - Svoboda, K. - Suk, M. - Zeman, P.: Doručování v soudním řízení
Linde, a.s., Praha 2009, 267 stran

Bibliografická citace

ENDEROVÁ, Hana. Svoboda, K. - Suk, M. - Zeman, P.: Doručování v soudním řízení. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 3, s. 300-302. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6344

Plný Text: