Návrat na podrobnosti článku Ronovská, K.: Tendence vývoje českého nadačního práva v rámci sjednocené Evropy
Stáhnout