Konference doktorských studentů Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy Univerzity ze dne 30. 6. 2011

Miroslav Frýdek

Abstrakt

Dne 30. 6. 2011 se za předsednictví vedoucího Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity prof. JUDr. Ladislava Vojáčka, CSc. a doc. JUDr. Karla Schelleho, CSc. sešli doktorší studenti této katedry v oboru Dějiny práva a římské právo, aby představili své výzkumné závěry ze své badatelské práce.
Úvodní slovo pronesl prof. Vojáček, který zahájil první setkání tohoto druhu, které se bude konat dvakrát ročně a v jeho rámci budou doktorští studenti představovat své dílčí i úplné výsledky ze svých oborů. Jako první vystoupila Ivana Stará se příspěvkem

Bibliografická citace

FRÝDEK, Miroslav. Konference doktorských studentů Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy Univerzity ze dne 30. 6. 2011. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 3, s. 288-289. [cit. 2020-07-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6338

Plný Text: