Konference doktorských studentů Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy Univerzity ze dne 30. 6. 2011

Roč.19,č.3(2011)

Abstrakt
Dne 30. 6. 2011 se za předsednictví vedoucího Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity prof. JUDr. Ladislava Vojáčka, CSc. a doc. JUDr. Karla Schelleho, CSc. sešli doktorší studenti této katedry v oboru Dějiny práva a římské právo, aby představili své výzkumné závěry ze své badatelské práce.
Úvodní slovo pronesl prof. Vojáček, který zahájil první setkání tohoto druhu, které se bude konat dvakrát ročně a v jeho rámci budou doktorští studenti představovat své dílčí i úplné výsledky ze svých oborů. Jako první vystoupila Ivana Stará se příspěvkem

Stránky:
288–289
Biografie autora

Miroslav Frýdek

Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta, Katedra teorie práva a právních dějin, Masarykova univerzita Právnická fakulta, Katedra dějin státu a práva a Ústav dovednostní výuky a inovace studia, Masarykova univerzita Filozofická fakulta, Ústav klasických studií.

Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta, Katedra teorie práva a právních dějin, Masarykova univerzita Právnická fakulta, Katedra dějin státu a práva a Ústav dovednostní výuky a inovace studia, Masarykova univerzita Filozofická fakulta, Ústav klasických studií.
Metriky

369

Views

202

PDF views