Šturma, P.: Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv

Jan Lhotský

Abstrakt

Recenze publikace - Šturma, P.: Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv
Nakladatelství C. H. Beck, 2010, 3. vydání, 170 s.

Bibliografická citace

LHOTSKÝ, Jan. Šturma, P.: Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 3, s. 302-304. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6345

Plný Text: