Šturma, P.: Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv

Roč.19,č.3(2011)

Abstrakt
Recenze publikace - Šturma, P.: Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv
Nakladatelství C. H. Beck, 2010, 3. vydání, 170 s.

Stránky:
302–304
Biografie autora

Jan Lhotský

Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorand
Metriky

947

Views

141

PDF views