Ronovská, K.: Tendence vývoje českého nadačního práva v rámci sjednocené Evropy

Roč.19,č.3(2011)

Abstrakt
Recenze publikace - Ronovská, K.: Tendence vývoje českého nadačního práva v rámci sjednocené Evropy
Brno: Masarykova univerzita, 2010, 140 stran

Stránky:
294–296
Metriky

403

Views

132

PDF views