Crimen maiestatis v neprávních pramenech – Livius, Tacitus, Ammianus Marcellinus

Roč.19,č.3(2011)

Abstrakt
Článek pojednává o pojetí zločinu urážky majestátu (crimen maiestatis, crimen imunitae maiestatis či crimen laesae maiestatis) v tzv. neprávních pramenech římského práva. Pozornost je zaměřena na tři významné historiky principátu a pozdní antiky – Livia, Tacita a Ammiana Marcellina. Základem článku jsou Liviovy Ab Urbe condita, Tacitovy Annales a XIV. až XVIII. kniha od Ammiana Marcellina, které jsou známy jako Soumrak římské říše. Největší pozornost je věnována jednotlivým kauzám, které se v tomto období vedly a fragmenty, které se vztahují k jednotlivým zákonům upravující zločin urážky majestátu. Velká vypovídací schopnost těchto tří autorů z různých období je využita ke srovnání pojetí skutkových podstat zločinu urážky majestátu.

Stránky:
264–269
Metriky

493

Views

157

PDF views