Crimen maiestatis v neprávních pramenech – Livius, Tacitus, Ammianus Marcellinus

Miroslav Frýdek

Abstrakt

Článek pojednává o pojetí zločinu urážky majestátu (crimen maiestatis, crimen imunitae maiestatis či crimen laesae maiestatis) v tzv. neprávních pramenech římského práva. Pozornost je zaměřena na tři významné historiky principátu a pozdní antiky – Livia, Tacita a Ammiana Marcellina. Základem článku jsou Liviovy Ab Urbe condita, Tacitovy Annales a XIV. až XVIII. kniha od Ammiana Marcellina, které jsou známy jako Soumrak římské říše. Největší pozornost je věnována jednotlivým kauzám, které se v tomto období vedly a fragmenty, které se vztahují k jednotlivým zákonům upravující zločin urážky majestátu. Velká vypovídací schopnost těchto tří autorů z různých období je využita ke srovnání pojetí skutkových podstat zločinu urážky majestátu.

Bibliografická citace

FRÝDEK, Miroslav. Crimen maiestatis v neprávních pramenech – Livius, Tacitus, Ammianus Marcellinus. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 3, s. 264-269. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6333

Plný Text: