Mezinárodní konference o alternativních metodách v právní argumentaci

Roč.19,č.3(2011)

Abstrakt
Dne 7. října 2011 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity konal první ročník mezinárodní konference Argumentation 2011. International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law. Jak napovídá název konference, jejím hlavním tématem byla problematika právní argumentace, a to především těch jejích metod, které se nějakým způsobem vymykají klasickým pojetím argumentace v právu.

Stránky:
291–292
Metriky

279

Views

140

PDF views