Mezinárodní konference o alternativních metodách v právní argumentaci

Terezie Smejkalová

Abstrakt

Dne 7. října 2011 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity konal první ročník mezinárodní konference Argumentation 2011. International Conference on Alternative Methods of Argumentation in Law. Jak napovídá název konference, jejím hlavním tématem byla problematika právní argumentace, a to především těch jejích metod, které se nějakým způsobem vymykají klasickým pojetím argumentace v právu.

Bibliografická citace

SMEJKALOVÁ, Terezie. Mezinárodní konference o alternativních metodách v právní argumentaci. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 3, s. 291-292. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6340

Plný Text: