X. Evropský kongres pracovního práva a sociálního zabezpečení

Roč.19,č.3(2011)

Abstrakt
Ve dnech 21. až 23. září 2011 se ve španělské Seville uskutečnil v pořadí X. Evropský kongres pracovního práva a sociálního zabezpečení. Na tomto kongresu se již tradičně setkávají přední odborníci na pracovní právo a sociální zabezpečení z celé Evropy. Letošního jednání se zúčastnila rovněž celá řada odborníků z Latinské Ameriky, své zastoupení zde měly také USA, Jihoafrická republika a Čína. Místem konání kongresu byla jeho organizátory zvolena právnická fakulta a fakulta pracovních věd Univerzity v Seville. Předmět jednání kongresu byl rozdělen do tří hlavních tématických okruhů, a to pracovní právo a kolektivní pracovněprávní vztahy ve světle hospodářských a sociálních změn, práva kolektivního vyjednávání v globalizované ekonomice a sociální ochrana nezaměstnaných.

Stránky:
289–290
Biografie autora

Jana Komendová

Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Odborná asistentka
Metriky

371

Views

138

PDF views