X. Evropský kongres pracovního práva a sociálního zabezpečení

Jana Komendová

Abstrakt

Ve dnech 21. až 23. září 2011 se ve španělské Seville uskutečnil v pořadí X. Evropský kongres pracovního práva a sociálního zabezpečení. Na tomto kongresu se již tradičně setkávají přední odborníci na pracovní právo a sociální zabezpečení z celé Evropy. Letošního jednání se zúčastnila rovněž celá řada odborníků z Latinské Ameriky, své zastoupení zde měly také USA, Jihoafrická republika a Čína. Místem konání kongresu byla jeho organizátory zvolena právnická fakulta a fakulta pracovních věd Univerzity v Seville. Předmět jednání kongresu byl rozdělen do tří hlavních tématických okruhů, a to pracovní právo a kolektivní pracovněprávní vztahy ve světle hospodářských a sociálních změn, práva kolektivního vyjednávání v globalizované ekonomice a sociální ochrana nezaměstnaných.

Bibliografická citace

KOMENDOVÁ, Jana. X. Evropský kongres pracovního práva a sociálního zabezpečení. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 3, s. 289-290. [cit. 2020-04-03]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6339

Plný Text: