Odpovědnost subjektů za nedodržování povinností stanovených nařízením 1907/2006 (REACH)

Roč.19,č.3(2011)

Abstrakt
Chemické látky a přípravky zaujímají důležité místo v životě člověka. Bez nich se v současné době neobejde žádná domácnost a naprosto nezastupitelnou roli získaly v oblasti nejen průmyslové, ale i zemědělské produkce a služeb. Jejich výroba a různé způsoby nakládání s nimi včetně jejich likvidace však nejsou bez rizika. Při výrobě a používání chemických látek může velmi často docházet k poškození životního prostředí a zdraví člověka. K tomu, aby mohla být přijata co nejvhodnější pravidla k omezení těchto rizik, je nezbytné, aby byly k dispozici informace o vlastnostech chemických látek a přípravků a o možných hrozbách, které se pojí k jejich výrobě a určitým způsobům jejich používání a nakládání s nimi.

Stránky:
215–221
Metriky

280

Views

158

PDF views