Církev a stát – právní aspekty financování církví

Jaroslav Benák

Abstrakt

Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci se Společností pro církevní právo uspořádala 7. září 2011 již 17. ročník konference Církev a stát. Letos se její účastníci zabývali tématem Právní aspekty financování církví.
Úvodní řeč pronesla JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., soudkyně Nejvyššího správního soudu a garantka výuky konfesního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Bibliografická citace

BENÁK, Jaroslav. Církev a stát – právní aspekty financování církví. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 3, s. 285. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6336

Plný Text: