Církev a stát – právní aspekty financování církví

Roč.19,č.3(2011)

Abstrakt
Katedra ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci se Společností pro církevní právo uspořádala 7. září 2011 již 17. ročník konference Církev a stát. Letos se její účastníci zabývali tématem Právní aspekty financování církví.
Úvodní řeč pronesla JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., soudkyně Nejvyššího správního soudu a garantka výuky konfesního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Stránky:
285
Biografie autora

Jaroslav Benák

Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorand; odborný pracovník Centra pro výzkum neziskového sektoru v Brně
Metriky

402

Views

105

PDF views