K nálezům Ústavního soudu týkajícím se legislativní nouze

Roč.19,č.3(2011)

Abstrakt
Ústavní soud rozhodl 1. března 2011 nálezem sp. zn. Pl. ÚS 55/10 (č. 80/2011 Sb.) o zrušení zákona č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Důvodem pro zrušení zákona bylo neústavní použití institutu legislativní nouze Poslaneckou sněmovnou. Posléze ze stejných důvodů Ústavní soud zrušil i novelu zákona o stavebním spoření (Pl. ÚS 53/10, č. 119/2011 Sb.). Oba nálezy rozšiřují zvláštní kostrbatou řadu rozhodnutí Ústavního soudu, která vytváří jeden z pilířů vzájemného vztahu Parlamentu České republiky a Ústavního soudu. Kromě toho jsou oba nálezy zajímavým případem použití některých doktrín Ústavního soudu. Dále jsou tyto nálezy nepominutelné tím, že v nich byla prozatím asi nejvíce narušena dominantní doktrína Ústavního soudu, kterou je doktrína materiálního pojetí právního státu.

Stránky:
249–258
Biografie autora

Jindřiška Syllová

Katedra ústavního práva, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

odborná asistentka; ředitelka Parlamentního institutu
Metriky

499

Views

385

PDF views