Reforma volebního systému - změna k lepšímu nebo horšímu?

Zdeněk Koudelka

Abstrakt

Dne 7. 6. 2000 se v budově Poslanecké sněmovny v Praze uskutečnila konference uspořádaná Sdružením pro celoživotní vzdělávání a rozvoj osobností a Nadací Hanuse Seidla pod patronací místopředesdy Posla­necké sněmovny Ivana Langera věnovaná problema­tice novely zákona o volbách do Parlamentu, zvláště nové formě volebního dělitele a počtu volebních ob­vodů použitých při volbách do Poslanecké sněmovny.

Bibliografická citace

KOUDELKA, Zdeněk. Reforma volebního systému - změna k lepšímu nebo horšímu? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 3, s. 389. [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8549

Plný Text: