Reforma volebního systému - změna k lepšímu nebo horšímu?

Roč.8,č.3(2000)

Abstrakt
Dne 7. 6. 2000 se v budově Poslanecké sněmovny v Praze uskutečnila konference uspořádaná Sdružením pro celoživotní vzdělávání a rozvoj osobností a Nadací Hanuse Seidla pod patronací místopředesdy Posla­necké sněmovny Ivana Langera věnovaná problema­tice novely zákona o volbách do Parlamentu, zvláště nové formě volebního dělitele a počtu volebních ob­vodů použitých při volbách do Poslanecké sněmovny.

Stránky:
389
Metriky

386

Views

129

PDF views