Zpráva z mezinárodní konference "Ten Years of the Democratic Constitutionalism in Central and Eastern Europe"

Roč.8,č.3(2000)

Abstrakt
Ve dnech 14. až 17. září 2000 proběhla v Polsku mezinárodní konference na téma "Ten Years of the Democratic Constitutionalism in Central and Eastern Europe", která byla organizována polskou sekcí Me­zinárodní asociace ústavního práva, Univerzitou Ma­rie Curie-Sklodowské v Lublinu a dalšími polskými vědeckými institucemi. Akce proběhla v Kazimierzu Dolnym. Zúčastnilo se jí přibližně 70 specialistů z ce­lé Evropy. Mimo polských zástupců to byli odborníci na ústavní právo z dalších 14 zemí (Běloruska, Bul­harska, České republiky, Izraele, Maďarska, Makedo­nie, Německa, Nizozemí, Rumunska, Slovenské repub­liky, Slovinska, Švýcarska, Ukrajiny a Velké Británie). Americký zástupce pouze poslal písemnou studii. Jednalo se o jednu z nejvýznamnějších akcí tohoto druhu ve "východní" Evropě po roce 1990.

Stránky:
385–386
Metriky

313

Views

150

PDF views