Internacionalizace a evropeizace práva v odborné jazykové přípravě

Roč.8,č.3(2000)

Abstrakt
V návaznosti na předcházející příspěvek Mgr. Ma­rie Šedové bych ráda informovala ty, kteří považují ja­zykovou vybavenost za nedílnou součást profilu ab­solventa PrF MU, o záměrech, cílech a realizaci výše uvedeného projektu v jeho anglické části.

Stránky:
391–392
Metriky

234

Views

120

PDF views