Internacionalizace a evropeizace práva v odborné jazykové přípravě

Radoslava Šopovová

Abstrakt

V návaznosti na předcházející příspěvek Mgr. Ma­rie Šedové bych ráda informovala ty, kteří považují ja­zykovou vybavenost za nedílnou součást profilu ab­solventa PrF MU, o záměrech, cílech a realizaci výše uvedeného projektu v jeho anglické části.

Bibliografická citace

ŠOPOVOVÁ, Radoslava. Internacionalizace a evropeizace práva v odborné jazykové přípravě. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 3, s. 391-392. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8551

Plný Text: