Druhy exekuce ve vzájemném srovnání

Roč.8,č.3(2000)

Abstrakt
Jedním ze závažných problémů právní praxe 90.let jsou, kromě zdlouhavosti nalézacího řízení, nedostat­ky spojené s vymahatelností přiznaných práv. Kritika práce soudů a soudců je evergreenem českého denní­ho i odborného tisku. Po celá devadesátá léta však rozhodující orgány odpovědné za fungování justice ne­byly schopné najít odvahu k razantnímu řešení této situace. Ignorace podnětů z řad odborníků z praxe i teorie způsobila, že bylo promrháno mnoho draho­cenného času. Přístup vlády i Parlamentu se začal po­zvolna měnit pod tlakem veřejného mínění teprve kon­cem 90. let, kdy byly připraveny a schváleny některé procesní předpisy, jejichž úkolem je zefektivnit práci soudů v civilním řízení. Jedná se především o velké novely občanského soudního řádu, zákona o konkur­su a vyrovnání, zákon o veřejných dražbách a zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti, který je v současné době ve fázi projednávání senátního pozměňovacío návrhu Poslaneckou sněmovnou.

Stránky:
379–385
Biografie autora

Petr Holešínský

Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

student

Jan Hladký

Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

student
Metriky

442

Views

178

PDF views