Právní a morální aspekty eutanázie

Dana Zerzánová

Abstrakt

Každý člověk ví, že jednou musí zemřít, ale co je vlastně smrt? Z lékařského hlediska se zdá být tato otázka zodpovězena, ale vážně vše končí smrtí? Pro mě je nepředstavitelné, že tak pestrý život, plný různých událostí, překvapení, rozmanitostí a poznatků skon­čí ztrátou biologických funkcí, smrtí člověka. Ale co se děje (pokud vůbec něco nastane) po smrti člověka, dnes není předmětem našeho uvažování.
Smrt je nevyhnutelná a nutná součást každého žití. Ale jaká je smrt? Kdy nastane? Těžko bychom hleda­li odpověď na tyto otázky. Snahou lidí je tedy učinit umírání alespoň lidsky snesitelné (ale i to se jeví jako velmi relativní, protože každému se může zdát snesi­telné něco jiného).

Bibliografická citace

ZERZÁNOVÁ, Dana. Právní a morální aspekty eutanázie. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 3, s. 372-378. [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8542

Plný Text: