Právní a morální aspekty eutanázie

Roč.8,č.3(2000)

Abstrakt
Každý člověk ví, že jednou musí zemřít, ale co je vlastně smrt? Z lékařského hlediska se zdá být tato otázka zodpovězena, ale vážně vše končí smrtí? Pro mě je nepředstavitelné, že tak pestrý život, plný různých událostí, překvapení, rozmanitostí a poznatků skon­čí ztrátou biologických funkcí, smrtí člověka. Ale co se děje (pokud vůbec něco nastane) po smrti člověka, dnes není předmětem našeho uvažování.
Smrt je nevyhnutelná a nutná součást každého žití. Ale jaká je smrt? Kdy nastane? Těžko bychom hleda­li odpověď na tyto otázky. Snahou lidí je tedy učinit umírání alespoň lidsky snesitelné (ale i to se jeví jako velmi relativní, protože každému se může zdát snesi­telné něco jiného).

Stránky:
372–378
Biografie autora

Dana Zerzánová

Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

studentka
Metriky

370

Views

300

PDF views