Samosprávná normotvorba obcí - pohledy do sousedství

Roč.8,č.3(2000)

Abstrakt
Tvorba místního práva, jeho charakter a specifika jsou v české odborné literatuře i v praxi veřejné správy tématem hojně diskutovaným a současně značně sporným. V této stati se pokouším v souvislosti s řešením otázky svobodné normotvorby obcí uvést tuto do širších evropských souvislostí, jakož i nahléd­ nout do nejbližšího sousedství, neboť se domnívám, že zejména v době na přelomu tisíciletí je naprosto ne­ Žbytné rozšířit naše horizonty a v právní vědě daleko více uplatňovat komparatistické prvky.
Úvodem je třeba připomenout i to, že v platnost (ne však účinnost) již vstoupil celý balík zákonů tvořících (alespoň v organizačním pojetí) páteř reformy české veřejné správy, a tak bude pro čtenáře jis­tě zajímavé posoudit, do jaké míry jsou v nové české úpravě naplňovány evropské prvky. Je totiž v bytost­ném zájmu České republiky, aby i v úpravě samospráv­né normotvorby obcí jako projevu práva na územní samosprávu co nejlépe naplnila evropské principy veřejné správy.
Vzhledem k rozsahu této stati však samozřejmě ne­lze na těchto místech očekávat skutečnou komparaci právní úpravy, spíše půjde o vyzvednutí některých zásadních skutečností, a to zejména v souvislosti s právní povahou samosprávné normotvorby obcí.

Stránky:
351–358
Metriky

410

Views

203

PDF views