Mezinárodněprávní aspekty kontroly řádného průběhu voleb

Roč.8,č.3(2000)

Abstrakt
Volby jsou někdy vzletně označovány za "pravidel­né návraty svrchovanosti lidu". Přes všechnu pečlivou důslednost vymezení jejich úpravy je zde vždy nebezpečí demagogie zvolených, boje o osobní moc, privilegia a prebendy - ze služebníků státu se pak ve špatném slova smyslu stávají páni.
Řádné a svobodné volby jsou v postsocialistických státech právním základem pro politickou a ekonomic­kou svobodu. Implementace tohoto postulátu je ovšem složitým a dlouhodobým procesem. Kontrola jejich řádného průběhu je jednou ze stěžejních aktivit v rámci Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (Office for Democratic Institutiones and Human Rights) dále jen ODIHR, jednoho ze stálých, specializovaných orgánů Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

Stránky:
332–339
Metriky

377

Views

243

PDF views