Mezinárodněprávní aspekty kontroly řádného průběhu voleb

Ingrid Zwettlerová

Abstrakt

Volby jsou někdy vzletně označovány za "pravidel­né návraty svrchovanosti lidu". Přes všechnu pečlivou důslednost vymezení jejich úpravy je zde vždy nebezpečí demagogie zvolených, boje o osobní moc, privilegia a prebendy - ze služebníků státu se pak ve špatném slova smyslu stávají páni.
Řádné a svobodné volby jsou v postsocialistických státech právním základem pro politickou a ekonomic­kou svobodu. Implementace tohoto postulátu je ovšem složitým a dlouhodobým procesem. Kontrola jejich řádného průběhu je jednou ze stěžejních aktivit v rámci Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (Office for Democratic Institutiones and Human Rights) dále jen ODIHR, jednoho ze stálých, specializovaných orgánů Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

Bibliografická citace

ZWETTLEROVÁ, Ingrid. Mezinárodněprávní aspekty kontroly řádného průběhu voleb. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 3, s. 332-339. [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8535

Plný Text: