Státy střední a východní Evropy a jejich integrace do evropských struktur

Roč.8,č.3(2000)

Abstrakt
Ve dnech 15. a 16. června uspořádaly Katedra ve­řejné správy a katedra politologie Vysoké školy ob­chodní (Szkola Glówna Handlowa) ve Varšavě odbor­nou konferenci, věnovanou problematice evropské in­tegrace států střední a východní Evropy. O tom, že se jedná o téma vskutku interdisciplinární, svědčil jak okruh účastníků konference, tak také skladba referátů.

Stránky:
388
Metriky

274

Views

61

PDF views