Státy střední a východní Evropy a jejich integrace do evropských struktur

Vojtěch Šimíček

Abstrakt

Ve dnech 15. a 16. června uspořádaly Katedra ve­řejné správy a katedra politologie Vysoké školy ob­chodní (Szkola Glówna Handlowa) ve Varšavě odbor­nou konferenci, věnovanou problematice evropské in­tegrace států střední a východní Evropy. O tom, že se jedná o téma vskutku interdisciplinární, svědčil jak okruh účastníků konference, tak také skladba referátů.

Bibliografická citace

ŠIMÍČEK, Vojtěch. Státy střední a východní Evropy a jejich integrace do evropských struktur. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 3, s. 388. [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8548

Plný Text: