Novela zákona o politických stranách v oblasti financování

Vojtěch Šimíček

Abstrakt

Navrhovanou novelu zákona o politických stranách je nutno z hlediska zvýšení transparentnosti financová­ní politických stran a v oblasti financování ze soukro­mých prostředků hodnotit pozitivně a v tomto směru je připravovaná změna také ústavně konformní ve výše uvedeném smyslu.
V oblasti přímého státního financování však no­vela vyvolává zásadní ústavně právní pochyby, a to zejména z hlediska její konformity s principem oddě­lení politických stran od státu, a tedy i nežádoucího převažujícího financování některých politických stran ze státního rozpočtu, a s principem svobodné soutě­že politických stran, kdy novela výrazně změní přístup státu k jednotlivým politickým stranám.
Celkově lze říci, že novela zákona o politických stranách je potvrzením často kritizovaného pravidla o tom, že v oblasti financování politických stran strany rozhodují "ve vlastní věci" a přes často proklamované vzájemné programové a ideologické rozpory se v této oblasti dokáží velmi vzácně shodnout, o čemž ostatně velmi přesvědčivě svědčí i průběh hlasování v Posla­necké sněmovně o tomto návrhu zákona. Je jen škoda, že tato "vzácná shoda" je zpravidla na úkor politických konkurentů parlamentních stran a především občanů.

Bibliografická citace

ŠIMÍČEK, Vojtěch. Novela zákona o politických stranách v oblasti financování. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 3, s. 284-291. [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8527

Plný Text: