Novela zákona o politických stranách v oblasti financování

Roč.8,č.3(2000)

Abstrakt
Navrhovanou novelu zákona o politických stranách je nutno z hlediska zvýšení transparentnosti financová­ní politických stran a v oblasti financování ze soukro­mých prostředků hodnotit pozitivně a v tomto směru je připravovaná změna také ústavně konformní ve výše uvedeném smyslu.
V oblasti přímého státního financování však no­vela vyvolává zásadní ústavně právní pochyby, a to zejména z hlediska její konformity s principem oddě­lení politických stran od státu, a tedy i nežádoucího převažujícího financování některých politických stran ze státního rozpočtu, a s principem svobodné soutě­že politických stran, kdy novela výrazně změní přístup státu k jednotlivým politickým stranám.
Celkově lze říci, že novela zákona o politických stranách je potvrzením často kritizovaného pravidla o tom, že v oblasti financování politických stran strany rozhodují "ve vlastní věci" a přes často proklamované vzájemné programové a ideologické rozpory se v této oblasti dokáží velmi vzácně shodnout, o čemž ostatně velmi přesvědčivě svědčí i průběh hlasování v Posla­necké sněmovně o tomto návrhu zákona. Je jen škoda, že tato "vzácná shoda" je zpravidla na úkor politických konkurentů parlamentních stran a především občanů.

Stránky:
284–291
Biografie autora

Vojtěch Šimíček

Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

odborný asistent
Metriky

415

Views

197

PDF views