I. celostátní kongres politologů v České republice

Roč.8,č.3(2000)

Abstrakt
Ve dnech 29. a 30. září 2000 proběhl v Brně I. celostátní kongres politologů v České republice. Jednalo se svým způsobem o historickou událost, která dokumen­tovala rozvoj politických věd v ČR po roce 1989. Kon­ference se účastnili nejen vysokoškolští učitelé z kated­er politologie, ale i vědečtí pracovníci a další zájemci. Potěšitelná byla bohatá účast politologů ze Slovenské republiky a některých dalších zahraničních kolegů (zej­ména SRN, USA, Nizozemí).

Stránky:
387
Metriky

390

Views

80

PDF views