I. celostátní kongres politologů v České republice

Jan Filip

Abstrakt

Ve dnech 29. a 30. září 2000 proběhl v Brně I. celostátní kongres politologů v České republice. Jednalo se svým způsobem o historickou událost, která dokumen­tovala rozvoj politických věd v ČR po roce 1989. Kon­ference se účastnili nejen vysokoškolští učitelé z kated­er politologie, ale i vědečtí pracovníci a další zájemci. Potěšitelná byla bohatá účast politologů ze Slovenské republiky a některých dalších zahraničních kolegů (zej­ména SRN, USA, Nizozemí).

Bibliografická citace

FILIP, Jan. I. celostátní kongres politologů v České republice. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2000, č. 3, s. 387. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8547

Plný Text: