Od J. E. Purkyně k zahájení přednášek v nové budově brněnské právnické fakulty

Roč.15,č.1(2007)

Abstrakt
Příspěvek ke dvěma výročím Masarykovy univerzity a její právnické fakulty

Před sedmdesáti pěti lety, v lednu roku 1932, se poprvé přednášelo v ještě nehotové budově právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, která se začala stavět jako první a nakonec jediná stavba plánovaného univerzitního komplexu. To je vhodná příležitost vzpomenout, co tomu předcházelo od doby, kdy - shodou okolností šedesát pět let předtím, tedy před sto čtyřiceti lety v roce 1867 - Jan Evangelista Purkyně veřejně proklamoval myšlenku vybudovat druhou českou univerzitu.