Jakubovič, D.: Závazkové právo v intenciách českej a slovenskej komercionalistiky

Alena Pauličková

Abstrakt

Recenze publikace - Jakubovič, D.: Závazkové právo v intenciách českej a slovenskej komercionalistiky
Komparatívna právna štúdia obchodného závazkového práva s judikatúrou, EPOS, notácia, Bratislava 2006, Strán 463

Bibliografická citace

PAULIČKOVÁ, Alena. Jakubovič, D.: Závazkové právo v intenciách českej a slovenskej komercionalistiky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 1, s. 103-104. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7214

Plný Text: