Jakubovič, D.: Závazkové právo v intenciách českej a slovenskej komercionalistiky

Roč.15,č.1(2007)

Abstrakt
Recenze publikace - Jakubovič, D.: Závazkové právo v intenciách českej a slovenskej komercionalistiky
Komparatívna právna štúdia obchodného závazkového práva s judikatúrou, EPOS, notácia, Bratislava 2006, Strán 463

Stránky:
103–104
Metriky

481

Views

204

PDF views