Petr Havlan: Majetek státu v platné právní úpravě

Roč.15,č.1(2007)

Abstrakt
Recenze publikace - Petr Havlan: Majetek státu v platné právní úpravě
Praha: Linde Praha a.s., 2006, 2. aktualizované a doplněné vydání, str. 463, formát: A5, brožovaný, ISBN 80-7201-578-8

Stránky:
104–105
Biografie autora

Petr Kolman

Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

odborný asistent
Metriky

487

Views

220

PDF views