Role nejvyšších soudů v evropských ústavních systémech čas pro změnu?

Roč.15,č.1(2007)

Abstrakt
České soudnictví vytrvale naříká, a patrně právem, nad svou přetížeností a zahlceností. A zatímco je ta­ to přetíženost a z ní plynoucí průtahy v soudních řízeních i jiné s touto skutečností spjaté chyby řešena vždy spíše ad hoc, konkrétní, obvykle legislativní, re­akcí na konkrétní problém, nachází se jen zřídkakdy čas a příležitost na ucelenější zamyšlení nad tím, zda disfunkce soudnictví nekoření v tom, že je špatně chápána sama funkce justice, či jejích jednotlivých částí, zda tedy náhodou nedokonalé plnění úkolů uložených justici společností a zákonodárcem nepramení z faktu, že jsou jí zadávány úkoly, jež jí vůbec nepřísluší, či zda nejsou tyto úkoly v rámci soudnictví řešeny jinými součástmi a jinými lidmi, než by být měly.

Stránky:
83–84
Biografie autora

Pavel Molek

Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Nejvyšší správní soud ČR
Metriky

436

Views

357

PDF views