Role nejvyšších soudů v evropských ústavních systémech čas pro změnu?

Pavel Molek

Abstrakt

České soudnictví vytrvale naříká, a patrně právem, nad svou přetížeností a zahlceností. A zatímco je ta­ to přetíženost a z ní plynoucí průtahy v soudních řízeních i jiné s touto skutečností spjaté chyby řešena vždy spíše ad hoc, konkrétní, obvykle legislativní, re­akcí na konkrétní problém, nachází se jen zřídkakdy čas a příležitost na ucelenější zamyšlení nad tím, zda disfunkce soudnictví nekoření v tom, že je špatně chápána sama funkce justice, či jejích jednotlivých částí, zda tedy náhodou nedokonalé plnění úkolů uložených justici společností a zákonodárcem nepramení z faktu, že jsou jí zadávány úkoly, jež jí vůbec nepřísluší, či zda nejsou tyto úkoly v rámci soudnictví řešeny jinými součástmi a jinými lidmi, než by být měly.

Bibliografická citace

MOLEK, Pavel. Role nejvyšších soudů v evropských ústavních systémech čas pro změnu? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 1, s. 83-84. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7205

Plný Text: