Alternativní způsoby hlasování a jejich vliv na aktivitu voličů

Roč.15,č.1(2007)

Abstrakt
Klesající účast voličů při volbách pravidelně vyvolává diskuse o jejích příčinách. Kromě základních otá­zek, jako jsou nechuť k politice a politickým stranám obecně a konkrétním stranám a politikům zvláště, se občas pozornost obrací i k technickým řešením (tzv. al­ternativní hlasování), která by účast voličů mohla zvý­šit jak z hlediska objektivního, tak z hlediska subjek­ tivního. Pod prvním hlediskem rozumím situaci (č. 1), kdy volič se voleb zúčastnit chce, ale objektivně nemů­ že, protože je v zaměstnání, mimo svůj volební obvod, je v nemocnici, v zahraničí, ve výkonu trestu nebo ve vazbě apod. Pod druhým hlediskem je třeba chápat situaci (č. 2), kdy sice volič se voleb zúčastnit mů­že, protože je zdravý, je ve svém volebním okrsku, má čas, bydlí naproti zastupitelského úřadu našeho státu apod., avšak zúčastnit se nechce.

Stránky:
5–12
Metriky

414

Views

157

PDF views