Alternativní způsoby hlasování a jejich vliv na aktivitu voličů

Jan Filip

Abstrakt

Klesající účast voličů při volbách pravidelně vyvolává diskuse o jejích příčinách. Kromě základních otá­zek, jako jsou nechuť k politice a politickým stranám obecně a konkrétním stranám a politikům zvláště, se občas pozornost obrací i k technickým řešením (tzv. al­ternativní hlasování), která by účast voličů mohla zvý­šit jak z hlediska objektivního, tak z hlediska subjek­ tivního. Pod prvním hlediskem rozumím situaci (č. 1), kdy volič se voleb zúčastnit chce, ale objektivně nemů­ že, protože je v zaměstnání, mimo svůj volební obvod, je v nemocnici, v zahraničí, ve výkonu trestu nebo ve vazbě apod. Pod druhým hlediskem je třeba chápat situaci (č. 2), kdy sice volič se voleb zúčastnit mů­že, protože je zdravý, je ve svém volebním okrsku, má čas, bydlí naproti zastupitelského úřadu našeho státu apod., avšak zúčastnit se nechce.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. Alternativní způsoby hlasování a jejich vliv na aktivitu voličů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 1, s. 5-12. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7193

Plný Text: