LL.M. - Program "Evropská integrace" ve "Florencii na Labi"

Jaromír Tauchen

Abstrakt

Budou tomu již 3 roky, kdy 1. května 2004 celý svět vhlížel na Evropu a pozorně sledoval největší rozšíření Evropské unie ve svých dějinách. Naproti tomu přijetí Rumunska a Bulharska počátkem tohoto roku zůstalo prakticky bez povšimnutí světové veřejnosti. Tímto ale ještě nebyl vyčerpán seznam potenciálních kandidátských zemí pro přístup k EU, neboť jak v jihovýchodní Evropě tak i v některých státech bývalého Sovětského svazu roste ochota a vůle se nejen hospodářsky integrovat, ale i politicky sbližovat s členskými zeměmi Evropské unie. Aby byly mladým právníkům zpřístupněny komplexní souvislosti spojené s tímto integračním procesem, nabízí Právnická fakulta Technické univerzity v Drážďanech od akademického roku 1998/1999 LL.. M.. - program, který v současnosti nese název "Společný právní prostor Evropa: Evropská integrace a střední, východní a jihovýchodní Evropa."

Bibliografická citace

TAUCHEN, Jaromír. LL.M. - Program "Evropská integrace" ve "Florencii na Labi". Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2007, č. 1, s. 84-85. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7206

Plný Text: