LL.M. - Program "Evropská integrace" ve "Florencii na Labi"

Roč.15,č.1(2007)

Abstrakt
Budou tomu již 3 roky, kdy 1. května 2004 celý svět vhlížel na Evropu a pozorně sledoval největší rozšíření Evropské unie ve svých dějinách. Naproti tomu přijetí Rumunska a Bulharska počátkem tohoto roku zůstalo prakticky bez povšimnutí světové veřejnosti. Tímto ale ještě nebyl vyčerpán seznam potenciálních kandidátských zemí pro přístup k EU, neboť jak v jihovýchodní Evropě tak i v některých státech bývalého Sovětského svazu roste ochota a vůle se nejen hospodářsky integrovat, ale i politicky sbližovat s členskými zeměmi Evropské unie. Aby byly mladým právníkům zpřístupněny komplexní souvislosti spojené s tímto integračním procesem, nabízí Právnická fakulta Technické univerzity v Drážďanech od akademického roku 1998/1999 LL.. M.. - program, který v současnosti nese název "Společný právní prostor Evropa: Evropská integrace a střední, východní a jihovýchodní Evropa."

Stránky:
84–85
Metriky

459

Views

206

PDF views